Luchtreinigeradvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Luchtreinigeradvies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Luchtreinigeradvies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens vermeld onderaan deze pagina.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle dataverzamelingen en andere gegevensverwerking van Luchtreinigeradvies, met name door www.luchtreinigeradvies.com (hierin aangeduid als “Website” of “Site”). In dit privacybeleid wordt onder elke verwijzing naar “Luchtreinigeradvies” (of “onze” of “ons” of “wij”) verstaan Luchtreinigeradvies. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Luchtreinigeradvies persoonlijke gegevens (die u aan ons verstrekt) verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens. Het gebruik van informatie verzameld via onze website is beperkt tot het verstrekken van diensten, waarvoor de klant Luchtreinigeradvies heeft ingeschakeld, zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten met de klant en dit privacybeleid.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en bezoekers van de Site:

 • Persoonlijke gegevens – Tot deze categorie behoren type gegevens die een individu en zijn persoonlijke kenmerken identificeren. Voorbeelden zijn namen, adressen en contactgegevens. We kunnen namen, e-mailadressen en contactgegevens zoals telefoonnummers verzamelen van bezoekers die meer informatie aanvragen en/of zich registreren voor updates van Luchtreinigeradvies.
 • Geleverde goederen of diensten – Inbegrepen in deze categorie zijn type gegevens met betrekking tot goederen en diensten die zijn verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn de details van de geleverde goederen of diensten die worden afgegeven, overeenkomsten en contracten.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt voor de legitieme zakelijke doeleinden van Luchtreinigeradvies en om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen van het bedrijf, met inbegrip van het opzetten, beheren en leveren van diensten aan onze klanten. Persoonsgegevens worden door Luchtreinigeradvies gebruikt voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, of voor andere doeleinden die Luchtreinigeradvies u heeft medegedeeld, en/of waarvoor Luchtreinigeradvies uw toestemming heeft verkregen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens.

In het bijzonder gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • Service bieden aan onze (potentiële) klanten, inclusief via derden
 • Bevordering van de door de partners van Luchtreinigeradvies aan onze klanten geleverde service
 • Een register bijhouden van klantgegevens
 • Reageren op de service- of ondersteuningsverzoeken van een klant
 • Voor marketing-, promotie- en verkoopdoeleinden
 • Voor de beveiliging van gegevens
 • Luchtreinigeradvies gebruikt geen persoonlijke gegevens voor geautomatiseerde besluitvorming

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden op de manieren die worden beschreven in onze klantenovereenkomsten en dit privacybeleid. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Bovendien zijn onze medewerkers opgeleid en onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en hebben zij alleen toegang tot persoonlijke gegevens indien nodig.

We kunnen informatie met betrekking tot updates van het aanbod aan onze klanten e-mailen in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomsten van elke klant met ons of bezoekers van de site in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in dit Privacybeleid.

Andere derden, zoals agenten aangesteld voor de verkoop van onze diensten en/of het onderhoud van de door ons geleverde oplossingen, hebben mogelijks toegang tot uw persoonlijke informatie nodig om hun diensten aan u te kunnen leveren. Luchtreinigeradvies zal uw persoonsgegevens niet gebruiken of openbaar maken, behalve (i) voor zover dit noodzakelijk is om de diensten aan u te verlenen of voor zover u daarom verzoekt, of (ii) op grond van de wet, zoals bepaald door Luchtreinigeradvies naar eigen goeddunken, of (iii) op grond van een gerechtelijk bevel, of (iv) in verband met cookies van derden, zoals beschreven in de sectie over cookies van derden in dit Privacybeleid.

Individuele klant- of klantkandidaatgegevens mogen soms alleen worden ingezien of geraadpleegd door geautoriseerde medewerkers of agenten van Luchtreinigeradvies voor (i) het verlenen van service en gerelateerde professionele diensten aan klant- of klantkandidaten, (ii) het oplossen van een ondersteuningsprobleem dat een van hen betreft, (iii) het inspecteren en oplossen van een vermoedelijke schending van klantovereenkomsten met een klant, of (iv) zoals wettelijk vereist, zoals bepaald door Luchtreinigeradvies naar eigen inzicht, voor een gerechtelijke procedure, dagvaarding of bindend rechterlijk bevel. Wij behouden ons ook het recht voor om uw persoonlijke gegevens vrij te geven wanneer wij, naar eigen inzicht, van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijk bevel of gerechtelijke procedure.

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of gedistribueerd aan derden met wie Luchtreinigeradvies een bedrijfstransactie aangaat of kan aangaan. Indien Luchtreinigeradvies wordt overgenomen in het kader van een fusie, overname of verkoop van al haar of vrijwel al haar activa, wordt u via e-mail en/of door een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van elke wijziging in het gebruik van uw persoonlijke gegevens, alsmede van alle keuzes die u zou kunnen maken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In het onwaarschijnlijke geval van faillissement, insolventie of liquidatie kan de database met persoonsgegevens worden behandeld als een vermogen van Luchtreinigeradvies en aan een derde worden overgedragen.

Luchtreinigeradvies kan persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die ons helpen bij het leveren van onze diensten of die partneren met ons om u hun diensten te leveren. In deze context worden dergelijke overdrachten aan derden beheerst door onze leveranciersovereenkomsten met hen, die zorgstandaarden voor de bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke informatie bieden die niet minder streng zijn dan de standaarden in onze klantenovereenkomsten, en in geen geval minder streng dan een redelijke standaard van zorg in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dergelijke derden zijn gemachtigd om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om deze diensten aan ons en/of u te leveren, voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie werd verzameld. In het geval van partners met wie u rechtstreeks contracteert, zal hun beleid met betrekking tot persoonsgegevens uw relatie met hen regelen zoals vermeld in de toepasselijke overeenkomst tussen u en de partner en wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig handelen of nalatigheid van deze partners.

Klanten of bezoekers van de website kunnen zich afmelden voor het ontvangen van verkoop-, promotie- of reclamemails van ons door de afmeldlink te selecteren die zich bevindt in het berichtgedeelte van al onze elektronische communicatie. Klanten of bezoekers van de website kunnen ook rechtstreeks een e-mail sturen naar info@luchtreinigeradvies.com met het verzoek om uit dergelijke berichten te worden verwijderd. Wij kunnen ook informatie bijhouden en analyseren die u niet direct als persoon identificeert en statistische gebruiks- en volume-informatie van bezoekers van onze site, potentiële klanten en klanten samenvoegen en dergelijke informatie in geaggregeerde vorm aan derden verstrekken.

Marketing

Luchtreinigeradvies kan bezoekers van de website die zich aanmelden voor updates ook vragen om bepaalde informatie, zoals e-mailadressen, te verstrekken om de inhoud van de site te gebruiken en te ontvangen. Luchtreinigeradvies zal deze bezoekers de mogelijkheid bieden om zich in te schrijven voor toekomstige communicaties van het bedrijf of om zich uit te schrijven voor toekomstige communicaties, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als u deze informatie niet langer wilt ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren bijwerken via de link “Afmelden” in e-mails die we naar u sturen, of door contact met ons op te nemen op info@luchtreinigeradvies.com.

Hoe wij gebruik maken van cookies, logbestanden, social media plug-ins en andere tracking technologieën

Technologieën zoals cookies of soortgelijke technologieën worden gebruikt door Luchtreinigeradvies en onze partners, filialen of onze serviceproviders. Deze technologieën worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de site en voor het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel individueel als geaggregeerd.

Wij gebruiken cookies om de instellingen van gebruikers (bijvoorbeeld taalvoorkeur) te onthouden en voor uw authenticatie wanneer u de site bezoekt. De volgende informatie zal u helpen om de verschillende soorten gebruikte cookies te begrijpen:

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn vereist voor de werking van de site. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies die nodig zijn voor gebruikers om een account aan te maken of in te loggen, om delen van de site te beveiligen, en cookies die nodig zijn om fout- of succesberichten aan gebruikers te tonen.

Cookies van derden

De volgende cookies van derden kunnen worden gebruikt:

 • LinkedIn: De site gebruikt cookies van LinkedIn om het gedrag van gebruikers en de markt voor gebruikers te volgen op basis van hun gedrag.
 • Google Analytics: De site maakt gebruik van cookies van Google Analytics om anonieme interacties en bezoeken bij te houden.
 • Facebook: De site gebruikt cookies van Facebook om het gedrag van gebruikers en de markt voor gebruikers te volgen op basis van hun gedrag.
 • Google Tag Manager: Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Via deze dienst van Google Inc. kunnen website-tags op een platform worden beheerd. De Google Tag Manager activeert andere tags die eventueel gegevens registreren.

Houd er rekening mee dat andere derden ook cookies kunnen gebruiken. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of doelcookies en omvatten bijvoorbeeld cookies van advertentienetwerken of aanbieders van externe diensten.

Cookies accepteren / weigeren

U kunt uw cookie instellingen voor deze website hier beheren: Cookie Instellingen Wijzigen

U kunt het gebruik van cookies ook regelen op het niveau van uw browser. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds gebruik maken van onze site, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of gebieden van onze site te gebruiken kunnen beperkt zijn. Veel browsers maken het mogelijk om een privémodus te activeren waarbij de cookies altijd worden gewist na het bezoek. Afhankelijk van elke browser kan deze privémodus verschillende namen hebben. Hierna volgt een lijst van de meest gebruikte browsers die een minimaal aanbevolen niveau van versleuteling ondersteunen. Elk browsertype heeft een andere naam voor “privémodus”:

 • Internet Explorer 11 en latere versies = In Private
 • Safari 7 en latere versies = Private Navigatie / Browsing
 • Opera 17 en latere versies = Private Navigatie / Browsing
 • Mozilla Firefox 27 en latere versies = Private Navigatie / Browsing
 • Google Chrome 30 en latere versies = Incognito

U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kunt u ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt van browser tot browser hoe u dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie.

Alle browsertechnologieën bieden u de mogelijkheid om cookies te beheren in de map cookies van uw webbrowser. Dit betekent dat u ofwel de cookies kunt verwijderen uit uw cookie-map zodra u onze website verlaat of u kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies instellen voordat u start met het bekijken van onze website. Let op, zoals hierboven vermeld kan het verwijderen of weigeren van cookies nadelig zijn voor uw gebruikerservaring van onze website.

U kunt voor meer informatie terecht bij Google (Chrome), Firefox, Windows (Internet Explore), Safari, Opera enzovoort.

Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. De tracking cookies die door derden via onze website zijn geplaatst, kunt u verwijderen via de website Your Online Choices. Wilt u bij elk bezoek weten welke trackers en welke cookies een site gebruikt? Dan adviseren wij u om de Ghostery add-on te installeren.

Gerichte advertentie

Wij werken samen met derden om advertenties op onze site weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere websites om u reclame te bieden op basis van uw surfgedrag en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u advertenties op basis van interesse te dienen, kunt u zich afmelden via de website Your Online Choices. Let op: dit betekent niet dat u zich afmeldt voor generieke advertenties. U blijft generieke advertenties ontvangen.

Social Media (functies) en widgets

Onze site bevat social media functies, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, enzovoort. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina die u bezoekt op onze site, en kunnen een cookie instellen om de functie naar behoren te laten functioneren. Social media functies worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze site. Uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van het bedrijf dat deze functies levert.

Blog

Onze site biedt een publiek toegankelijke blog. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gebieden verstrekt kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Neem contact met ons op als u wilt dat uw persoonlijke gegevens van onze blog worden verwijderd. In sommige gevallen zijn wij niet in staat om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, in welk geval wij u zullen laten weten waarom wij dit niet kunnen. Als u een applicatie van een derde partij hebt gebruikt om dergelijke informatie te plaatsen, kunt u deze ook verwijderen door in te loggen op de applicatie en de informatie te verwijderen, of door contact op te nemen met de juiste applicatie van een derde partij.

De toegang tot persoonlijke gegevens gecontroleerd door Luchtreinigeradvies

Luchtreinigeradvies zal u op verzoek en binnen 30 dagen, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving, voorzien van informatie over het feit of wij een van uw persoonlijke gegevens in bezit hebben, of deze namens een derde verwerken. Luchtreinigeradvies zal voorts redelijke maatregelen nemen om klanten in staat te stellen hun persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of een kopie daarvan te ontvangen. Om deze toegang aan te vragen kunt u contact opnemen met info@luchtreinigeradvies.com. In overeenstemming met klantovereenkomsten zal Luchtreinigeradvies op verzoek een kopie van de door Luchtreinigeradvies na afloop of beëindiging van de klantovereenkomsten opgeslagen persoonlijke gegevens aan onze klanten verstrekken, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt.

De toegang tot persoonlijke gegevens gecontroleerd door onze partners

Luchtreinigeradvies erkent dat u recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens en op intrekking van uw toestemming tot gebruik/verwerking van uw persoonsgegevens. Luchtreinigeradvies heeft in sommige gevallen geen directe relatie met de personen wier persoonsgegevens door onze partners worden verwerkt. Wij bevelen aan dat een persoon die toegang wenst tot, of een kopie van persoonsgegevens wenst te corrigeren, te wijzigen, te wissen of te ontvangen, zijn vraag richt aan de partner van Luchtreinigeradvies (de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens). Op verzoek van onze partner om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen 30 dagen of zoals anders vereist door de van toepassing zijnde wetgeving reageren. Particulieren kunnen dergelijke vragen of verzoeken ook rechtstreeks en kosteloos aan Luchtreinigeradvies stellen door contact op te nemen met info@luchtreinigeradvies.com.

Dataretentie door Luchtreinigeradvies

We zullen persoonsgegevens bijhouden voor zolang een klant actief is of voor zolang nodig is om service te verlenen aan onze klant, in overeenstemming met onze klantovereenkomsten en/of voor zolang Luchtreinigeradvies persoonsgegevens nodig heeft om de doeleinden waarvoor het bedrijf de data verzamelde te vervullen, tenzij anders vereist is ten gevolge van een wet of rechterlijke uitspraak. We zullen ook persoonsgegevens bijhouden indien noodzakelijk om onze juridische en/of contractuele verplichtingen na te leven, om een rechterlijke beslissing na te leven, om disputen op te lossen, en om onze overeenkomsten uit te voeren. Wanneer het doel waarvoor Luchtreinigeradvies de persoonsgegevens verzamelt bereikt is, vervalt of wordt stopgezet, zal Luchtreinigeradvies de persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren in overeenstemming met onze klantovereenkomsten, dit privacybeleid en de van toepassing zijnde wet. Indien we de persoonsgegevens niet kunnen verwijderen of anonimiseren, zullen wij u informeren over de redenen waarom dit zo is (tenzij bij wet verboden).

Dataveiligheid

Luchtreinigeradvies neemt redelijke en passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de door Luchtreinigeradvies verwerkte persoonsgegevens. Wanneer toegang wordt verkregen tot de website, beschermt de Secure Sockets Layer (SSL-)-technologie informatie met behulp van zowel serverauthenticatie als gegevensversleuteling om te helpen ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig zijn tijdens het transport. Luchtreinigeradvies implementeert ook een geavanceerde beveiligingsmethode op basis van dynamische gegevens en host de website in een beveiligde serveromgeving die gebruik maakt van een firewall en andere geavanceerde technologie om bescherming te bieden tegen interferentie of toegang van buitenaf. Deze beveiligingen helpen bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang, handhaven de nauwkeurigheid van de gegevens en zorgen voor het juiste gebruik van persoonsgegevens. Toch is geen enkele wijze van verzending via het internet, of elektronische opslagmethode, honderd procent (100%) veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: Alle personen die namens Luchtreinigeradvies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze service, kunt u contact met ons opnemen via info@luchtreinigeradvies.com

Links naar websites van derden

Onze website bevat koppelingen naar andere websites waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat op www.luchtreinigeradvies.com. Als u persoonlijke gegevens aan een van deze sites verstrekt, worden uw gegevens beheerd door het privacybeleid van de toepasselijke derde partij en zijn wij er niet verantwoordelijk voor. Wij raden u daarom aan om alle kennisgevingen via een hyperlink en het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen en rechtstreeks vragen te stellen aan deze andere aanbieders.

Geen dienstverlening voor minderjarigen

We verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Om de site te mogen gebruiken, moet u de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw woonplaats hebben. Door gebruik te maken van de site verklaart u hierbij dat u ten minste de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw woonplaats hebt. Wij gebruiken geen applicatie of ander mechanisme om de leeftijd van gebruikers van de site te bepalen. Alle aan ons verstrekte informatie zal worden behandeld alsof deze door een volwassene is verstrekt. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om informatie met betrekking tot een minderjarige zo snel als praktisch mogelijk is te verwijderen als we te weten komen dat een minderjarige informatie over zichzelf aan ons heeft verstrekt.

Do-Not-Track Disclosure

Er zijn vele methoden waarbij webbrowsersignalen en soortgelijke mechanismen uw keuze kunnen aangeven om het volgen uit te schakelen. Maar misschien zijn we ons niet bewust van elk van deze mechanismen en zijn we ook niet in staat om ze te honoreren. Omdat er nog geen consensus bestaat over hoe webbrowsergebaseerde DNT-signalen (Do Not Track) anders dan cookies moeten worden geïnterpreteerd, is het mogelijk dat we niet reageren op ongedefinieerde DNT-signalen naar onze site. Meer informatie over “niet volgen” is beschikbaar op allaboutdnt.com met betrekking tot dergelijke informatie.

Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling van dit Privacybeleid in enig land doet geen afbreuk aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere bepaling van dit Privacybeleid, die volledig van kracht blijft.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om veranderingen in onze informatiepraktijken weer te geven die van kracht worden bij het posten. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier per e-mail of door middel van een kennisgeving via de website op de hoogte van brengen voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

stille luchtreiniger voor geluidsgevoeligheid en slaapstoornissen

E-mail:
info@luchtreinigeradvies.com

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie in uw land. Voor België is dit de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).