Pullman Ermator

Toont alle 8 resultaten

Pullman Ermator is een Zweedse fabrikant van industriële oplossingen voor stofbeheersing. Dit merk garandeert kwaliteitsvolle prestaties en een  een gezonde werkomgeving.

Wilt u inspelen op de steeds strenger wordende eisen in de bouwsector en de industrie aangaande stofvrij werken?

Dan zijn de luchtreinigingsoplossingen van het Zweedse bedrijf Pullman Ermator uiterst interessant. Reeds verscheidene decennia is Pullman Ermator een toonaangevend bedrijf qua industriële stofbeheersing.

Zuivere lucht van Zweedse makelij

In Nederland en België sterven jaarlijks een pak mensen aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan deeltjes fijnstof.

Allerlei soorten vakmannen worden dagdagelijks blootgesteld aan deze sluipmoordenaar die via de longblaasjes in de bloedbanen sluipt!

De laatste jaren wordt er steeds bewuster omgegaan met deze fijnstof problematiek. Overheden en andere regulerende instanties willen de maximale aanvaardbare concentratie (MAC-waarde) fijn stof op bouwwerven dan ook sterk verlagen om deze gezondheidsproblematiek te verbeteren.

Stofbeheersing op de werkvloer is belangrijk. U creëert er een gezondere omgeving mee voor uw medewerkers en dit kan iedereen alleen maar ten goede komen.

De Zweedse fabrikant Pullman Ermator is gespecialiseerd in stofbeheersingsoplossingen voor bedrijven en professionals.

Pullman Ermator staat voor duurzame kwaliteit voor industriële omgevingen. Dit bedrijf fabriceert luchtreinigers die fijn stof bestrijden, een gezonde werkomgeving creëren én topprestaties leveren.

Luchtreinigers voor professioneel gebruik

De Pullman Ermator luchtreinigers zijn specifiek voor professionals ontworpen. Deze toestellen zijn heel populair in de bouwsector maar ook in de metaal- en houtbewerkende sectoren komen ze zeker en vast van pas.

Alle toestellen worden zorgvuldig geassembleerd met kwalitatief hoogstaande materialen. Samen met de filtertechnologie in deze toestellen zorgt dit voor hele performante professionele luchtreinigers.

Deze luchtreinigers werken efficiënt en zijn bijzonder gebruiksvriendelijk en mobiel. Ook in moeilijkere omstandigheden is de kans dus groot dat u toch aan de slag kunt met zo’n toestel.

Elk luchtreinigingsmodel is uitgerust met gecertificeerde en geteste HEPA-filters die ook de allerfijnste en dus gevaarlijkste stofdeeltjes uit de lucht filteren.

Geschikt voor professionals

De Pullman Ermator draagbare HEPA-luchtreinigers (onderdrukmachines of recirculatie units) zijn ontwikkeld voor de professionele aannemer die de luchtkwaliteit voor zowel zijn werknemers als zijn klanten, en tegelijkertijd ook de kwaliteit van zijn geleverde werk wil verbeteren.

De luchtreinigers filteren de lucht en vangen de schadelijke stofdeeltjes die bij werkzaamheden in de bouw, renovatie en afbraak ronddwarrelen in de ruimte.

Deze stofdeeltjes kunnen longschade of zelfs kanker veroorzaken, dus hebben we er alle baat bij deze niet in te ademen. Door hun uniek ontwerp zijn de luchtreinigers licht van gewicht, draagbaar en eenvoudig in gebruik.

Bovendien zijn ze zeer effectief met name wanneer u de zone ook kan afbakenen.

Alle types zijn uitgerust met individueel geteste en gekeurde HEPA-filters. Dat volgende professionele luchtreinigers van Pullman-Ermator zijn verkrijgbaar:

Gefaseerd filtersysteem

De luchtreinigingstoestellen zijn allemaal voorzien van een gefaseerd filtersysteem.

De eerste filterfase maakt gebruik van een polyester groffilter tegen grove stofdeeltjes.

De tweede filterfase maakt gebruik van HEPA-filters om de fijnste stofdeeltjes te onderscheppen.

Afhankelijk van het toestel kan u eventueel ook een actieve koolstoffilter aanbrengen om storende geuren en gassen uit de lucht te adsorberen.

Andere kenmerken

Alle Pullman Ermator luchtreinigers worden uitgerust met twee luchtstroomsnelheden en een urenteller.

Elk toestel is uitgerust met verklikkers zodanig dat u steeds veilig blijft werken met onverzadigde filters. De verklikkers geven het signaal wanneer u de voorfilter en/of de HEPA-filter(s) moet vervangen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om verschillende luchtreinigers in serie aan elkaar te koppelen en/of elektrische gereedschappen aan te sluiten via de stekkerdoos aan de achterkant van de toestellen.

Optioneel kan er ook een met een luchtslang worden gewerkt. Deze kan worden aangebracht op de uitlaat van de machine ofwel kan deze worden aangebracht op de inlaatadapter.

Dit kan interessant zijn om via het principe van onderdruk de lucht te gaan reinigen (zie hieronder voor meer uitleg):

Luchtreiniging via onderdruk

Via het onderdruk principe kan u heel effectief en efficiënt de lucht gaan reinigen in een bepaald vertrek. U dient dan wel het deurgat af te sluiten met een afdekfolie en enkel een spleet bovenaan open te laten.

stofafzuiging renovatieruimte mobiel toestel via onderdruk pullman ermator

De luchtreiniger kan in de stoffige ruimte geplaatst worden en via een luchtuitlaatslang de propere lucht in een aangrenzende ruimte uitblazen:

ruimte afzuiging cleanroom met opzetbare wanden luchtreiniger pullman ermator

Anderzijds kan het toestel ook in een aangrenzende ruimte geplaatst worden en via een gat in de afdekfolie (ter grootte van de luchtinlaat) vuile lucht aanzuigen:

onderdruk afzuiging ideaal voor renovaties en aannemers stofbeheersing op werf luchtreiniger pullman ermator

Via de spleet bovenaan het deurgat kan er propere lucht in de ruimte met vuile lucht stromen.

Luchtreiniging via recirculatie

De luchtreinigers van Pullman Ermator kunnen ook ingeschakeld worden om als recirculatie unit in de vuile ruimte te werken.

stofafzuiging mobiele unit recirculatie lucht in zelfde ruimte pullman ermator

Het toestel zuigt vuile lucht aan, filtert de lucht met behulp van de voorfilter en de HEPA-filter(s) en eventueel een bijkomende actieve koolstoffilter.

Vervolgens wordt de zuivere lucht opnieuw uitgeblazen in dezelfde ruimte.

mobiele luchtreiniger in luchtrecirculatie mode pullman ermator

De lucht wordt compleet proper nadat het toestel de totale luchtinhoud van de ruimte een paar keer gereinigd heeft.

Stofzuigers voor professioneel gebruik

Pullman Ermator heeft ook een interessant aanbod van industriële luchtreinigers met luchtreinigende functionaliteiten ter beschikking:

Kwartshoudend stof & stoflong bestrijden

Als u kwartshoudend stof inademt, kan dat ernstige longaandoeningen veroorzaken. Diep in de longen kunnen de kwartsstofdeeltjes bindweefselvorming veroorzaken. Dat wordt longfibrose of ook wel stoflong (of silicose) genoemd. Het longweefsel kan dan minder zuurstof opnemen en wordt minder elastisch.

In de praktijk kan dat betekenen dat u zich bij een inspanning kortademig en benauwd gaat voelen, gaat hoesten en last krijgt van pijn op de borst. Hoe meer stof u heeft ingeademd, hoe meer schade er ontstaat. Schade die onherstelbaar is!

Het verraderlijke is dat de meeste mensen er in eerste instantie niet eens zoveel van merken, pas op latere leeftijd krijgt men er echt last van. Kwarts is inmiddels ook opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

Op de werkplek moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van fijnstof en moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden met betrekking tot stofafzuiging en luchtreiniging. De aanvaardbare aanwezigheid van stof wordt weergegeven in de MAC-waarde.

De MAC-waarde is een bestuurlijk vast te stellen Maximaal Aanvaardbare Concentratie van een gas, damp, nevel of van een stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling ervan wordt als uitgangspunt gehanteerd dat die concentratie bij herhaalde blootstelling ook gedurende een langere of zelfs een arbeidsleven omvattende periode – voor zover de huidige kennis reikt – in het algemeen de gezondheid van zowel de werknemers als hun nageslacht niet benadeelt.

Werkgevers moeten er voor zorgen dat de blootstelling aan schadelijk stof zoals kwartsstof onder een vastgestelde hoeveelheid blijft. In de wet zijn daarvoor grenzen vastgelegd; de eerder genoemde MAC-waarde. De MAC-waarde voor kwartsstof is 0,075 mg/m³ in Nederland en 0,1 mg/m³. Dat betekent in de praktijk dat een laagje van 0,5 cm in een plastic bekertje in de lucht mag zweven in een ruimte die vier meter hoog en zo groot als een voetbalveld is.

De arbeidsinspectie in Nederland gaat de komende jaren vooral controleren in sectoren en bedrijven met relatief gevaarlijk werk en een grote kans op ongevallen en gezondheidsrisico’s. In navolging van het SER-advies van 2004 zijn een aantal bepalingen van de Arbowet inzake ernstige gevaren en grote risico’s op de werkplek ook geldig voor ZZP-ers en meewerkende werkgevers. De boetebedragen voor onveilige werksituaties zijn onlangs verhoogd van € 11.345,- naar € 22.000,- per vastgestelde inbreuk.

Er wordt verwacht dat ook de Belgische overheid steeds strenger zal optreden voor situaties waarin niet genoeg aandacht werd besteed aan degelijke stofbeheersing.