Stofzuiger voor asbest met H-klasse certificaat en HEPA-filter(s)

Toont alle 3 resultaten

stofzuiger voor asbest aanbiedingen professioneel toestel voor deskundig asbestverwijderaar

Tijdens het uitvoeren van afbraakwerken van asbesthoudende materialen zou u steeds een industriële stofzuiger voor asbest met officieel H-certificaat en HEPA-filters moeten gebruiken conform de wetgeving. Dit is de enige manier om asbestvezels op te ruimen en op te zuigen zonder dat ze daarna opnieuw in de lucht worden uitgeblazen.

Op deze pagina komt u meer te weten over ons aanbod van H-gekeurde stofzuigers voor asbest, voor welke verschillende soorten asbestverwijderingstaken u ze kunt inzetten en kunt u ook meer info vinden over de manieren waarop een H-gekeurde stofzuiger voor asbest tijdens de uitvoering van deze werken kan gebruikt worden.

Stofzuiger voor asbest kopen om gezondheid te beschermen

Asbesthoudende materialen kunnen tijdens afbraakwerken grote hoeveelheden asbestvezels doen vrijkomen. Deze gaan in de lucht rondzweven en kunnen vervolgens worden ingeademd door medewerkers, bewoners, omwonenden, enzovoort.

Blootstelling en inademing van dergelijke asbestvezels is een ware nachtmerrie voor de menselijke gezondheid en kunnen asbestziektes veroorzaken waarvan de bekendste de volgende zijn:

 • Longkanker
 • Mesothelioom (Buikvlies- of borstvlieskanker)
 • Stoflongen (asbestose)

Voorbeelden van asbestverwijderingswerken

stofzuiger voor asbest assortiment voor veilig opruimen opzuigen asbesthoudende materialen vezels luchtreinigeradvies

Asbesthoudende cementproducten

Asbesthoudende cementproducten bevatten ongeveer 15 procent asbestvezels op het vlak van gewicht.

Een ruim gamma van asbesthoudende cementproducten werd in de loop der jaren gepromoot en gebruikt.

Voorbeelden hiervan zijn roofing, shingles (dakbedekking), outdoor gevel- en muurbekleding van industriële, publieke en sommige residentiële gebouwen, golfplaten (profielplaten) en platte platen die gebruikt werden voor allerlei bouwtoepassingen.

Indien mogelijk dient u dergelijke asbesthoudende cementproducten steeds in hun geheel te verwijderen. Indien sommige secties of onderdelen beschadigd geraken/zijn alvorens de afbraak plaatsvindt, kunnen deze eventueel versterkt worden met behulp van een stevige duct tape.

Water en een speciaal lijmmengsel aanbrengen op de beschadigde secties kan ook helpen om de hoeveelheid vrijkomende asbestvezels te minimaliseren.

Onderzoek de manier en methode waarop het asbesthoudende cementproduct op zijn plaats wordt gehouden. Vervolgens kan u dan een afbraakmethode bedenken welke zo weinig mogelijk rondzwevende kleine stofdeeltjes genereert. Enkele voorbeelden:

 • Pluggen, tappen en andere bevestigingsmaterialen
 • Bouten
 • Vijzen
 • Nagels

Dergelijke bevestigingsmiddelen kan u vervolgens gaan losmaken in combinatie met een luchtdichte stofafzuigkap (afzuiging aan de bron) die aan de slang van een stofzuiger voor asbest is bevestigd.

Verwijderen van vloertegels

Vloerbedekkingsproducten zoals polyvinylchloride (PVC of vinyl) tegels bevatten vaak een aantal procenten hele fijne chrysotiel asbest. Zwarte en bruine thermoplastische tegels welke grotere hoeveelheden chrysotiel bevatten, werden ook geproduceerd in het verleden. Vloerbedekkingen zoals vinylvloerbedekking warden soms ondersteund door een dunne laag van chrysotiel papier.

Sommige ondertapijten werden ook geproduceerd met een component asbest. De mastiek die destijds gebruikt werd om de vloerbedekking aan het grondoppervlak te hechten, kan ook asbest bevatten. Sommige duurzame slijtvaste composietvloeren (bijvoorbeeld magnesium oxychloride) bevatten een beperkt percentage aan minerale vezels, welke asbestvezels kunnen zijn.

Bij het verwijderen van vloerbedekking die asbestvezels bevat, kan een professionele stofzuiger voor asbest met officieel H-certificaat deel uitmaken van een degelijke en wettelijk conforme decontaminatie procedure van asbestverwijdering.

Verwijdering van bitumineuze producten

Bitumineuze producten worden over het algemeen aanzien als niet-broos en enkele voorbeelden zijn roofing vilten en dampbestendige waterkeringen tegen opstijgend vocht. Deze laatste materialen werden vaak versterkt met asbestvezels, vaak in de vorm van chrysotiel papier. Muur- en vloerbedekkingen op basis van bitumen werden ook vaak geproduceerd.

Sommige soorten mastiek die gebruikt werden voor de hechting van bitumen producten bevatten ook asbest om de flexibiliteit te bevorderen. Aan sommige afdichtingskits werd ook asbest toegevoegd om de performantie van het product te verbeteren.

Bij het afschrapen en verwijderen van bitumineuze producten komt een stofzuiger voor asbest met officieel H-certificaat zeker en vast van pas. Deze kan u eventueel zelfs inschakelen met een stofkap die gemonteerd wordt op het handgereedschap dat u voor de job gebruikt. Quasi voor alle grote merken van handgereedschappen zijn dergelijke koppelstukken en stofkappen verkrijgbaar.

Afbreken van dakbedekking met asbesthoudende cement

stofzuiger voor asbest met h certificaat te koop asbestsaneringsbedrijf

Asbesthoudende cement kan broos worden naargelang de tijd vordert.

Het afbreken van (oude) asbesthoudende dakbedekking dient dus met de grootste voorzichtigheid te geschieden omdat er gemakkelijk asbestvezels kunnen vrijkomen (welke kankerverwekkend zijn).

Bij voorkeur maakt u de bevestigingspunten van zo’n asbesthoudende dakplaten manueel los om zo min mogelijk stof te veroorzaken. Indien dit onmogelijk zou zijn, dan kan u een speciale stofafzuigkap als accessoire verkrijgen om stofafzuiging aan de bron te gaan uitvoeren (gekoppeld aan de stofzuiger voor asbest die H-gekeurd is).

In vele gevallen zal u oude asbesthoudende dakbedekking moeten afbreken en naar beneden laten zakken (en dus een hoogteverschil moeten overbruggen). Gebruik hiervoor uw verstand en tracht in elk geval zo weinig mogelijk in te ademen asbeststof te doen vrijkomen. Gebruik dus geen stortkokers of andere afvoermethodes die op zwaartekracht gebaseerd zijn.

Enkele voorbeelden van geschikte manieren om asbesthoudende dakplaten naar beneden te brengen zijn:

 • Met de hand (indien u korte afstanden en hoogteverschillen moet overbruggen op de werf)
 • De ingepakte dakplaten op een slede of hellingwagen laden voor ondersteuning
 • Een schaarlift gebruiken om de asbesthoudende platen op verticale wijze van boven naar beneden te brengen
 • Met behulp van een stelling of bouwsteiger om de hoogteverschillen te overbruggen (in combinatie met manueel werk of met behulp van een katrolsysteem om de platen naar beneden te laten zakken)

Afbreken van plafondtegels

Valse plafondtegels of verlaagde plafonds dienen soms te worden verwijderd zodanig dat onderhoudswerken kunnen worden uitgevoerd. Indien asbest werd gebruikt op structurele materialen boven het valse plafond, kan er contaminatie zijn van het bovenoppervlak van de plafondtegels of het valse plafond.

Een industriële stofzuiger voor asbestverwijdering kan dus van pas komen om gecontamineerde plafondtegels en valse plafonds te gaan decontamineren. De eerste plafondtegel dient voorzichtig te worden opgetild om een minimale hoeveelheid asbestvezels om te roeren.

De bovenkant van elke plafondtegel en/of stuk vals plafond dient zorgvuldig te worden gestofzuigd met een H-gecertificeerde stofzuiger voor asbestsaneringswerken. U begint met de eerste tegel in de rij. Dit dient bij voorkeur te gebeuren alvorens u de volgende tegels / stukken vals plafond in de rij verwijdert en de bovenkant ervan stofzuigt.

Indien u asbestvrije plafondtegels uitbreekt om ze later opnieuw te plaatsen, dient u ze af te dekken met een plastieken afdekking uit polyethyleen. Op deze manier vermijdt u dat er zich vrijkomend (asbest)stof op deze tegels nestelt.

Verwijderen van afdichtingen en afdichtingskoorden

Afdichtingen en afdichtingskoorden die asbest bevatten worden over het algemeen als broos beschouwd. Indien u twijfelt of het afdichtingsmateriaal in kwestie asbesthoudend is of niet, dient u advies te vragen aan een expert die kennis en ervaring heeft met asbest.

Afdichtingen die versterkt zijn met asbest werden ooit veelvuldig gebruikt in fabrieken en gereedschap dat blootgesteld wordt aan hoge temperaturen en/of druk.

Dit soort afdichtingen werd vaak gebruikt tussen flenzen van pijpen. Asbestkoord werd vaak gebruikt voor het isoleren van pijpen en kleppen en voor het afdichten van luiken en deuren. Het is waarschijnlijk dat afdichtingen en touw van fabrieken en gereedschap broze asbestvezels zullen bevatten.

Tijdens het verwijderen van dergelijke afdichtingen en afdichtingskoorden is het belangrijk om alle procedures na te leven. Overweeg in elk geval ook om een HEPA H-klasse industriële stofzuiger voor asbest in te zetten tijdens het schuren, schrapen, slijpen, enzovoort.

De toestellen uit ons assortiment van stofzuigers voor asbest kunnen worden aangesloten aan quasi alle handgereedschappen van de grote merken (met behulp van universele of speciale koppelingen).

Hierdoor kan u een veilige stofafzuigkap creëren die de asbestvezels aan de bron gaat afzuigen en in het HEPA H-gecertifieerde filtersysteem gaat brengen om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Afbreken van geïsoleerde pijpen, boilers en warmtewisselaars

Asbest werd vaak gebruikt om pijpen, boilers en warmtewisselaars te isoleren. Er bestaan verschillende types isolatie welke vaak uit een meerlagige samenstelling bestaan. Voorgevormde asbestisolatie werd gemaakt om te passen in de diameter van de pijp in kwestie.

Deze werden dan rond de pijp/holle buis geschoven en soms ook geschilderd of bepleisterd (vaak asbesthoudende pleister) om de pijp te beschermen tegen deuken en impact. Andere types van asbesthoudende vilten, dekens, tapes, koorden en papieren werd ook gebruikt.

Verwijdering van brandvertragende materialen

Brandvertragend materiaal is normaal een homogene coating die gespoten of met het truweel wordt aangebracht op versterkt beton, staalkolommen of dakspanten als brandbeveiliging.

Sprays werden vaak gebruikt op de onderkant van plafonds in het kader van brandveiligheid alsook voor geluids- en thermische isolatie in vele hogere gebouwen. In stockageruimtes, loodsen en fabrieken was het ook vaak het geval dat er asbest werd gesprayd op de muren, plafonds en metalen ondersteuningsstructuren ter brandbeveiliging.

Bepaalde branddeuren bevatten losse asbestisolatie die tussen houten of metalen panelen zitten gekneld om de deur de beoogde brandrating te geven.

Matrassen werden vroeger gefabriceerd met losse asbest erin als thermische isolatie. Losse asbest werd ook in papieren zakken gestoken om dienst te doen als akoestische isolatie tussen verdiepingen.

Asbesttextiel werd geproduceerd om te beschermen tegen hitte of vuur (bijvoorbeeld isolatietapes en -koorden, vuurdekens, vuurgordijnen en vuurbestendige kledij). Asbesttextiel werd ook wijdverspreid gebruikt als versterkend materiaal voor wrijvingsproducten en composieten.

Asbesthoudende brandvertragende materialen zijn broos en dus is een professionele stofzuiger voor asbest een interessant decontaminatie hulpmiddel tijdens afbraakwerken als professioneel asbestsaneringsbedrijf of renovatiefirma.

Uitbreken van asbesthoudende vinyl en cellulosekarton onder een vinylvloer

Een asbesthoudende ondervloer van destijds is broos en HEPA-filters zijn cruciaal voor dit soort van asbestverwijderingswerken.

Er kan sprake zijn van een overmatig vrijkomen van asbestvezels gedurende de afbraak- en sloopwerken. Een stofzuiger voor asbest kan dus zeker en vast een cruciale rol spelen in het voorzichtig en doordacht opruimen van asbestvezels.

Gebruik van hulpmiddelen en gereedschap voor asbestsanering

Asbest dient zo voorzichtig mogelijk verwijderd te worden. Dit om zo weinig mogelijk asbestvezels om te roeren en in zwevende vorm in de lucht te doen belanden. Bovendien dient u, wanneer het praktisch enigszins mogelijk is, een HEPA H-klasse industriële stofzuiger voor asbest te gebruiken om asbestvezels op te ruimen.

Geschikte hulpmiddelen en gereedschappen die gebruikt kunnen worden om asbest te verwijderen, zijn allerlei handgereedschappen en materialen die kunnen aangesloten worden op een industriële stofzuiger voor asbest met H-certificaat en HEPA-filtersysteem.

In ons gamma hebben we namelijk stofzuigers voor asbest ter beschikking die met tal van hulpmiddelen en accessoires te verkrijgen zijn. Deze accessoires zijn speciaal ontworpen om handgereedschappen uit te rusten met een feilloze stofkap om vrijkomende asbestvezels aan de stofbron op te ruimen en op te zuigen. Hierdoor kan de hoeveelheid in te ademen asbeststof geminimaliseerd worden.

Dit betekent ook dat u voor het verwijderen van asbest enkel gebruik kan maken van power tools en handgereedschappen indien u deze feilloos kunt inzetten om asbestvezels te onderscheppen of onderdrukken.

Stofzuiger voor asbest met H-certificaat en HEPA-filter(s)

Een stofzuiger voor asbest moet de lokale wetgeving in België en Nederland respecteren en voldoen aan alle wettelijke vereisten. Dit betekent dat de stofzuiger in zijn totaliteit dient gekeurd te zijn voor asbest.

Een stofzuiger die is uitgerust met HEPA-filters met H-certificaat is op zich dus onvoldoende. Enkel en alleen indien de stofzuiger in zijn totaliteit is getest en gekeurd voor asbest, kunnen we spreken over een stofzuiger voor asbest met H-certificaat.

Aandachtspunten en gebruikstips | Stofzuiger voor asbest

Gebruik in elk geval nooit een stofzuiger voor particulier gebruik om asbest mee op te ruimen, zelfs indien deze een ingebouwde HEPA-filter heeft. Zoals eerder gesteld is een HEPA-filter alleen onvoldoende om asbestvezels mee op te ruimen. Het gehele toestel dient H-gecertificeerd te zijn.

Een asbest stofzuiger kan alleen gebruikt worden voor het opruimen van kleine stukjes asbeststof en asbestafval. Grotere stukken asbest dienen manueel opgepikt te worden en in een geschikte afvalcontainer te worden geplaatst.

Breek in geen enkel geval grote stukken asbest in kleinere stukjes om deze vervolgens op te zuigen met de industriële stofzuiger voor asbest. Dit is een heel slecht idee (er komt namelijk te veel fijn en rondzwevend asbeststof vrij door dit breekproces).

De stofzuiger voor asbestvezels en alle accessoires en hulpstukken dienen volledig te worden gedecontamineerd vooraleer deze worden verwijderd uit de ruimte die gecontamineerd is met asbest.

U dient te allen tijde de procedures voor het algemeen onderhoud te respecteren, inclusief het ledigen van stofzuigers voor asbest in een gecontroleerde omgeving.

Stofzuigers voor asbest dienen aan de buitenkant van de behuizing te worden schoongemaakt met een natte vod na elke asbestverwijderingstaak. De luchtslang en de accessoires en hulpstukken dienen te worden opgeborgen in een ondoordringbare aparte zak met duidelijk asbestlabel op. U dient ook een afsluitklep op de opening van de stofzuiger te plaatsen (waarop de luchtslang wordt aangesloten).

Het ledigen van een stofzuiger voor asbest kan gevaarlijk zijn indien u de correcte procedures niet respecteert. Dergelijke lediging kan enkel uitgevoerd worden door een competent persoon die de juiste beschermkledij en materialen draagt, in een gecontroleerde omgeving én in lijn met de richtlijnen van de fabrikant van de stofzuiger voor asbest.

De afvalzak met asbestresten alsook de filter(s) dienen te worden verwijderd na elke sessie en dit volgens de instructies van de fabrikant (het afval wordt als gevaarlijk asbestafval bestempeld en behandeld).

Medewerkers die helpen tijdens de asbestsaneringswerken kunnen onder geen beding zomaar de asbestzone verlaten. De kledij en schoenen dienen eerst te worden gedecontamineerd.

Ze dienen met andere woorden grondig te worden gestofzuigd met een H-gecertificeerde industriële stofzuiger voor asbest om alle asbestvezels van de kledij en schoenen te zuigen. De veiligheidsschoenen dienen nadien ook nog eens te worden schoongeveegd met vochtige vodden of doekjes.

Stofzuiger voor asbest huren of kopen?

De algemene regel luidt als volgt:

Indien mogelijk, tracht geen stofzuiger voor asbest te huren omdat deze moeilijker compleet te decontamineren valt.

Kopen en investeren kan vanuit decontaminatie perspectief dus veel interessanter zijn, zeker indien u regelmatig te maken krijgt met asbestverwijderingstaken.

Huren kan zeker en vast financieel haalbaarder zijn in bepaalde gevallen indien de stofzuiger voor asbest compleet gedecontamineerd is (bijvoorbeeld wanneer het om een eenmalige asbestverwijderingstaak gaat).

Stofzuigers voor asbest dienen enkel gehuurd te worden van organisaties die stofzuigers leveren specifiek voor asbestsaneringswerken en die weten hoe zo’n toestel compleet gedecontamineerd dient te worden.

Interesse in een stofzuiger voor asbest? Contacteer ons

Bent u op zoek naar een kwalitatief hoogstaande en duurzame industriële stofzuiger voor asbest en allerlei saneringswerkzaamheden? Doet u periodiek renovatiewerkzaamheden en kan u op zo’n momenten echt wel gebruik maken van een passende asbeststofzuiger?

Aarzel dan in geen geval om contact op te nemen met ons. Vrijblijvende demonstraties bij u ter plaatse op het bedrijf zijn mogelijk, zowel in België als Nederland.

Bekijk ook zeker eens ons aanbod van stofzuigers voor asbest: