luchtvervuiling en zwangerschap preventie voor zuigelingen baby's

“Is het industriegebied in de buurt een bedreiging voor onze zwangerschap?”

“Moet ik me zorgen maken over de uitlaatgassen die ik dagelijks inadem nu ik zwanger ben?”

“Is luchtvervuiling levensbedreigend voor ons kindje dat nog moet geboren worden?”

“Worden ik en onze ongeboren baby bedreigd door onze houtstokende buren met hun stinkende houtkachel?”

Dergelijke vragen over het effect van luchtvervuiling op een zwangerschap krijgen we geregeld. Daarom besloten we om de bevindingen van een wetenschappelijke literatuurstudie van de Wereldgezondheidsorganisatie in detail te bespreken.

Opgelet! De bevindingen zijn heel talrijk en zonder twijfel alarmerend voor koppels die zwanger zijn. Indien u de Engelstalige literatuurstudie wenst door te nemen dan kan dit uiteraard ook. De bronvermelding kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Wenst u ineens advies over een geschikte luchtreiniger om niets aan het toeval over te laten tijdens jullie zwangerschap? Dan kan dit uiteraard ook!

Inleiding luchtvervuiling en zwangerschap

De op deze pagina besproken literatuurstudie bespreekt het bewijs van ongewenste gevolgen door luchtvervuiling op verschillende types zwangerschapsuitkomsten:

 • Kindersterfte
 • Geboortegewicht
 • Vroeggeboorte
 • Groeiachterstand in de baarmoeder
 • Aangeboren afwijkingen

Algemeen wordt aangenomen dat de foetus heel vatbaar is voor een variëteit aan giftige stoffen. Dit komt doordat een foetus fysiologisch onvolgroeid is alsook door het blootstellingspatroon.

De ontwikkelende orgaansystemen van een foetus kunnen kwetsbaarder zijn voor giftige stoffen in de omgeving. Deze verhoogde kwetsbaarheid doet zich vooral voor gedurende kritische periodes van veranderende capaciteiten van het metabolisme en van hogere niveaus van celgroei.

Prenatale blootstelling (voor de geboorte) aan luchtvervuiling kan dus resulteren in sommige ongewenste en nefaste zwangerschapsuitkomsten.

Neem gerust contact op met ons met specifieke vragen over luchtvervuiling bij u thuis.

Belang van deze literatuurstudie en kennis

De studie van zwangerschapsuitkomsten is belangrijk omdat deze uitkomsten indicatoren zijn van de gezondheid van pasgeborenen en baby’s.

Daarenboven is het wetenschappelijk bewezen dat een laag geboortegewicht, groeivertraging in de baarmoeder en een vertraagde groei gedurende de eerste levensjaren de daaropvolgende gezondheidsstatus beïnvloeden. Enkele gevolgen hiervan op het gebied van gezondheid zijn:

 • Hogere sterftegraad
 • Hogere ziektecijfers bij kinderen
 • Verhoogd risico op een verhoogde bloeddruk op volwassen leeftijd
 • Verhoogd risico op coronaire hartziekten op volwassen leeftijd
 • Verhoogd risico op niet-insuline-afhankelijke diabetes op volwassen leeftijd

Luchtverontreiniging en kindersterfte

Verschillende wetenschappelijke studies wereldwijd tonen aan dat er een positieve correlatie en verband bestaat tussen luchtverontreiniging enerzijds en kindersterfte ten gevolge van problemen aan het ademhalingsstelsel anderzijds.

Deze kindersterfte kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een zware longontsteking die een baby oploopt door blootstelling aan luchtverontreiniging.

Concreet werd bijvoorbeeld aangetoond dat zwaveldioxide en fijnstof de sterftecijfers van pasgeborenen ten gevolge van ademhalingsziektes de hoogte injagen.

Een andere studie toonde ook aan dat er een significant verband bestaat tussen kindersterfte in de baarmoeder en blootstelling aan stikstofdioxide van de moeder en haar ongeboren kind.

Vraag gratis online advies op maat aan indien u uw binnenlucht in huis zou willen gaan zuiveren zonder goed te weten waar te beginnen met de selectie van een geschikte luchtreiniger.

Luchtvervuiling en geboortegewicht

Het effect van luchtvervuiling op de groei van een foetus werd ook door meerdere studies onderzocht.

Er werd wetenschappelijk bewezen dat er een significant verband bestaat tussen blootstelling van de moeder aan zwaveldioxide tijdens de zwangerschap en een laag geboortegewicht van de baby.

Een andere studie bekeek de effecten van luchtvervuiling op elk trimester van de zwangerschap. Hieruit bleek dat het verband tussen een laag geboortegewicht en luchtpollutie het sterkst was voor blootstelling aan vervuilingsniveaus gedurende het eerste trimester van de zwangerschap!

Nog een andere studie toonde een significant verband aan tussen blootstelling van de moeder aan koolstofmonoxide gedurende het derde trimester van de zwangerschap en een laag geboortegewicht van de baby. Hoe hoger de blootstelling aan deze koolstofmonoxide, hoe lager het geboortegewicht van de baby.

Een studie uit de Verenigde Staten analyseerde het gecombineerde effect van zwaveldioxide en deeltjes fijnstof op een heel laag geboortegewicht (minder dan 1,5 kg).

Het risico op een extreem laag geboortegewicht bleek significant hoger te liggen bij baby’s waarvan de moeders werden blootgesteld aan concentraties van deze vervuilende deeltjes boven het 95ste percentiel van de blootstellingsdistributie.

Een Britse studie vond een sterk en significant verband tussen geboortegewicht en luchtvervuiling welke deels veroorzaakt werd door kolenconsumptie (verwarming met kolen bijvoorbeeld).

Het geboortegewicht van pasgeboren baby’s in regio’s met de grootste luchtvervuilingsniveaus lag gemiddeld 82 gram lager dan dat van pasgeborenen in streken met de properste lucht.

Zijn jullie zwanger en wonen jullie in een streek met vervuilde lucht? Overweeg dan om de lucht binnenshuis te gaan zuiveren met een kwalitatief hoogstaand luchtreinigingstoestel. Preventie is de sleutel. Contacteer ons zonder aarzelen voor advies op maat.

Effect van uitlaatgassen en verkeer op lichaamsgewicht baby

Een studie van Wilhelm en Ritz bestudeerde het effect op laag geboortegewicht van residentieel wonen dichtbij drukke verkeersaders met heel veel voertuigen en uitlaatgassen.

Deze studie werd uitgevoerd van 1994 tot 1996 in Los Angels in de Verenigde Staten. Deze studie bracht twee schokkende vaststellingen aan het licht:

 1. Het risico op een laag geboortegewicht op het moment van de bevalling stijgt met 19% voor elke stijging van 1 ppm (fijnstof) in de gemiddelde jaarlijkse concentratie van koolstofmonoxide. Met andere woorden, zwangere moeders die blootgesteld worden aan koolstofmonoxide concentraties bevallen van baby’s met een lager geboortegewicht dan baby’s van moeders die niet aan deze stof werden blootgesteld tijdens de zwangerschap.
 2. Er is ook een verhoogd risico op een laag geboortegewicht voor de baby’s van zwangere vrouwen waarvan het derde trimester van de zwangerschap viel tijdens de herfst- en wintermaanden. Dit is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de meer stagnerende luchtlagen in de winterperiode (en de luchtvervuiling die dus minder gemakkelijk met de bovenste luchtlagen vermengd geraakt).

Samenvattend bracht deze studie aan het licht dat er 10 tot 20% meer risico is op een laag geboortegewicht op het moment van de bevalling wanneer de moeders tijdens de zwangerschap werden blootgesteld aan hoge niveaus van luchtvervuiling afkomstig van uitlaatgassen en het verkeer.

Een kwalitatieve luchtreiniger in huis halen kan er alvast voor zorgen dat de lucht binnenshuis onberispelijk en van topkwaliteit wordt. Zo laat u niets aan het toeval over voor uw toekomstig kind. Contacteer ons voor advies op maat van uw situatie.

Effect van verwarmingsmethode op geboortegewicht

De studie van Boy et al. bestudeerde het verband tussen het geboortegewicht en de blootstelling van de zwangere moeder aan luchtvervuiling binnenshuis.

Meer specifiek werd het verband onderzocht tussen het geboortegewicht van het kind en het type van verwarming dat binnenshuis gebruikt werd tijdens de zwangerschap zoals:

 • Elektriciteit
 • Gas
 • Open haard met vrijkomende houtrook
 • Kachel aangesloten op de schoorsteen

De studie bracht aan het licht dat baby’s van moeders die tijdens de zwangerschap verwarmden met hout en dus met kachels en open haarden gemiddeld genomen 63 gram minder wogen dan baby’s van moeders die elektriciteit of gas gebruikten als verwarming binnenshuis!

Neem contact op met ons voor een beschermende luchtreinigingsoplossing op maat van uw leefomstandigheden.

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld last heeft van houtstokende buren en fijnstofoverlast afkomstig van houtrook in de buurt…

Luchtpollutie en vroeggeboorte

De studie van Xu et al. toonde een inverse relatie aan tussen de zwangerschapsduur en de blootstelling van de zwangere moeder aan zwaveldioxide en deeltjes fijnstof.

Met andere woorden, een zwangere vrouw die wordt blootgesteld aan hoge concentraties zwaveldioxide en fijnstof in haar omgevingslucht loopt een hoger risico op een vroegtijdige geboorte van haar kind.

Onderzoeker Bobak onderzocht het verband tussen vroeggeboortes en de blootstelling van de zwangere moeder aan zwaveldioxide, stikstofoxide en fijnstofdeeltjes in de omgevingslucht.

Het sterkste significant verband dat aan het licht kwam, was het verband tussen blootstelling aan zwaveldioxide en vroeggeboortes. Een minder sterk maar nog steeds significant verband tussen blootstelling aan fijnstofdeeltjes en vroegtijdige geboortes kwam ook aan het licht.

De effecten van deze twee vervuilende stoffen (zwaveldioxide en fijnstof) op vroeggeboortes waren vooral significant tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Met andere woorden, vooral in de eerste drie maanden van een zwangerschap kunnen deze vervuilende deeltjes een ongewenste vroeggeboorte veroorzaken!

De studie van Ritz et al. onderzocht de impact van ozon, fijnstof, koolstofmonoxide en stikstofdioxide op zwangerschappen en het eventuele verband met vroegtijdige geboortes.

Deze studie toonde aan dat er een statistisch significant verband bestaat tussen blootstelling van zwangere vrouwen aan koolstofmonoxide en fijnstofdeeltjes en de kans op vroeggeboortes. Meer specifiek is dit verband statistisch significant gedurende de eerste maand van de zwangerschap alsook gedurende de eindfase van de zwangerschap.

Met andere woorden, zwangere vrouwen lopen een hoger risico op een vroeggeboorte van hun baby indien zij tijdens de eerste maand zwangerschap en/of tijdens de eindfase van hun zwangerschap worden blootgesteld aan koolstofmonoxide en/of fijnstofdeeltjes.

Een wetenschappelijke studie van Lin et al. werd uitgevoerd in een regio die vervuild wordt door de petrochemische industrie.

Deze studie toonde een statistisch significant verband aan tussen zwangere moeders die blootgesteld worden aan de lucht in deze regio en vroeggeboortes.

Zwangere moeders die in een minder vervuilde, properdere regio leefden hadden statistisch gezien veel minder risico op een vroeggeboorte van hun baby.

Zijn jullie zwanger en huiveren jullie van de gedachte van een potentiële vroeggeboorte die te wijten kan zijn aan luchtvervuiling in de omgevingslucht? Contacteer ons dan om uw situatie te bespreken en om een luchtreiniger op maat van uw leefomgeving te vinden.

Vervuilde lucht en groeivertraging in de baarmoeder

Er is sprake van groeivertraging van de baby in de baarmoeder wanneer het geboortegewicht van de baby onder het tiende percentiel ligt van het geboortegewicht voor een gegeven aantal weken zwangerschap en geslacht.

Onderzoek door Dejmek et al. toonde aan dat moeders die gedurende de eerste maand van de zwangerschap werden blootgesteld aan verhoogde concentraties fijnstof en ultrafijnstof een significant hoger risico lopen op een baby met groeivertraging in de baarmoeder.

Diezelfde groep onderzoekers (Dejmek et al.) onderzocht ook het verband tussen kankerverwekkende Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en groeivertraging in de baarmoeder.

Er bleek een grote significante stijging waarneembaar van groeivertraging in de baarmoeder wanneer de zwangere moeder werd blootgesteld aan kankerverwekkende Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen tijdens de eerste maand van de zwangerschap.

Onderzoekers Vassilev et al. bekeken het verband tussen rondzwevende polycyclische organische stoffen in de lucht en groeivertraging in de baarmoeder.

Het onderzoek liet uitschijnen dat zwangere moeders die gemiddeld of zwaar werden blootgesteld aan deze polycyclische organische stoffen een hoger risico op groeivertraging van hun baby in de baarmoeder lopen.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u luchtreinigeradvies op maat wenst.

Luchtpollutie en aangeboren afwijkingen

Op dit ogenblik is het verband tussen luchtpollutie en aangeboren afwijkingen wetenschappelijk aangetoond in slechts één onderzoek van Ritz et al.

In dit onderzoek dat liep van 1987 tot 1993 werden significante verbanden vastgesteld tussen:

 • Blootstelling van de zwangere moeder aan koolstofmonoxide tijdens de tweede maand van de zwangerschap en atrioventriculaire septumdefecten (grote opening in het midden van het hart – een aangeboren hartafwijking)
 • Blootstelling van de zwangere moeder aan ozon tijdens de tweede maand van haar zwangerschap en:
  • Defecten aan de aortaklep van de baby
  • Defecten aan de longslagader en de longklep van de baby
  • Conotruncaal defect aan het hart van de baby

Met andere woorden, luchtpollutie vergroot de kansen op hartkwalen bij baby’s aanzienlijk! Een openhartoperatie is in zo’n gevallen dikwijls de enige uitweg.

De reden dat het vooral vrouwen in hun tweede zwangerschapsmaand zijn die zo’n groot risico lopen, is omdat het net in deze tweede maand is dat zich enkele vitale organen zoals het hart van de baby ontwikkelen.

Moraal van het verhaal: Hoe meer een zwangere vrouw tijdens haar tweede zwangerschapsmaand wordt blootgesteld aan ozon en/of koolstofmonoxide, hoe groter de kans dat haar baby een ernstig hartprobleem oploopt.

Wenst u het risico op dergelijke blootstelling aan schadelijke luchtvervuiling te minimaliseren? Begin dan met uw binnenlucht in huis te zuiveren met behulp van een geschikte luchtreiniger. Contacteer ons voor meer info en advies op maat.

Samenvatting

Er is wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan luchtvervuiling ongewenste gevolgen voor zwangerschappen kan opleveren.

De sterkte van het bewijsmateriaal hangt af van de verschillende invalshoeken:

 • Er is sterk onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan luchtvervuiling de kans op kindersterfte doet stijgen. Dit ongewenste effect is vooral het gevolg van vervuiling door fijnstof deeltjes en respiratoir falen van de zuigeling/baby na de geboorte.
 • Studies over het geboortegewicht van baby’s tonen ook een verband met luchtvervuiling aan. Er werden wel inconsistenties gevonden in de resultaten (waarschijnlijk te wijten aan verschillen qua ontwerp van de studie en de manier waarop de blootstelling aan luchtvervuiling gemeten werd).
 • Moleculaire epidemiologische studies insinueren biologische mechanismes voor het effect op geboortegewicht. Met andere woorden, ze insinueren dat het verband tussen luchtvervuiling en de uitkomst van deze zwangerschappen echt en legitiem is. Er zijn volgens de auteurs van de studie van de Wereldgezondheidsorganisatie echter nog te weinig data beschikbaar om duidelijke conclusies te trekken.
 • Momenteel is het dus nog niet mogelijk om te bepalen welke specifieke vervuilende deeltjes en welk moment van blootstelling aan deze deeltjes kunnen resulteren in een laag geboortegewicht, een vroeggeboorte of een aangeboren afwijking.

Bronvermelding

Wetenschappers Srám, Binková, Dejmek en Bobak zetten de wetenschappelijke bevindingen over luchtvervuiling en het effect ervan op de uitkomst van zwangerschappen op een rijtje.

U kan de volledige Engelstalige literatuurstudie consulteren in hoofdstuk 2 via volgende link.

Gerelateerde informatie

Luchtreinigeradvies op maat

Zijn jullie gelukkig zwanger of zijn er plannen om jullie gezinnetje uit te breiden?

Maar zijn er zorgen over de luchtkwaliteit in jullie buurt, bijvoorbeeld door de nabijheid van grote verkeersassen, een ringweg, autosnelwegen, industriezones, drukke stadscentra met veel uitlaatgassen en fijnstofdeeltjes, enz. ?

Neem dan gerust contact op met ons. Wij luisteren naar jullie behoeftes, zorgen en verlangens en trachten dan steeds op maat van jullie specifieke situatie een geschikte luchtreinigingsoplossing voor te stellen.

Of breng een bezoek aan onze online shop met luchtreinigers, snuffel rond in het aanbod en stel ons eventueel gedetailleerde vragen alvorens over te gaan tot een bestelling.