wat is lucht luchtreinigeradvies

Het antwoord op de vraag “Wat is lucht?” ligt niet zo voor de hand als het lijkt.

Lucht kan je namelijk helemaal niet zien met je ogen, niet voelen met je lichaam, niet horen met je oren, niet ruiken met je neus en niet vastpakken met je handen.

Dit betekent dus dat geur veroorzaakt wordt door kleine deeltjes die in de lucht zitten vermengd. En wat je hoort wanneer het stormt of voelt wanneer je een wandeling maakt aan zee is wind. En wind is de beweging van lucht.

Lucht – en de zuurstof erin – is essentieel voor ons om niet te stikken. Met andere woorden, mensen hebben lucht nodig om te kunnen ademen en om te kunnen leven.

Wat is lucht? Samenstelling

De lucht die wij inademen is een mengsel van moleculen van verschillende gassen. Deze moleculen bestaan op hun beurt weer uit atomen. De bekendste gassen waaruit lucht bestaat zijn zuurstof, stikstof en waterstof. Deze stoffen zijn noodzakelijk om op aarde te kunnen leven.

Propere, zuivere lucht bestaat uit de volgende componenten:

Stikstof 78%
 • 78,08% stikstof, de hoofdcomponent van lucht;
Zuurstof 21%
 • 20,95% zuurstof, ook essentieel voor alle leven;
Andere componenten 1%
 • 0,93% argon;
 • 0,038% koolstofdioxide;
 • 0,0018% neon;
 • 0,0005% helium;
 • 0,0001% krypton;
 • 0,00005% waterstof;
 • 0,000009% xenon.

Wat is lucht? Kwaliteit en gezondheid

Er kunnen problemen opduiken met jouw gezondheid wanneer de samenstelling van de lucht (de verhouding van de gassen) die je inademt niet meer optimaal is.

Het is namelijk mogelijk dat de samenstelling van de lucht (de verhouding van de gassen) wijzigt. Zo kent iedereen wel het gevaarlijke fenomeen CO- of koolstofmonoxidevergiftiging.

Koolstofmonoxide komt vrij bij het verbranden van kolen, mazout, gas, hout en petroleum indien er onvoldoende zuurstof aanwezig is. Het gas is giftig en je kan het niet ruiken, zien of proeven. Dit gas wordt ook wel de stille moordenaar in huis genoemd.

Inademen van kleine concentraties koolstofmonoxide levert hartkloppingen, hoofdpijn, duizeligheid, en andere gezondheidsproblemen op. Inademen van hoge concentraties  koolstofmonoxide kan leiden tot flauwvallen, in coma belanden en in het meest extreme geval kan het zelfs leiden tot de dood.

Lucht bestaat ook uit niet-gasvormige bestanddelen

De lucht die wij inademen is gemengd met vloeibare en vaste deeltjes. Het is een illusie om te denken dat we pure, zuivere lucht inademen.

Voorbeelden van zulke deeltjes zijn:

Deze niet-gasvormige bestanddelen, die samen met de lucht worden ingeademd, hebben een grote impact op onze gezondheid.

De impact van deze deeltjes op onze gezondheid wordt beïnvloed door verschillende parameters zoals onder andere:

 • Persoon die ze inademt (allergieën, overgevoeligheid),
 • Concentratie van deze deeltjes,
 • Chemisch of natuurlijk,
 • Schadelijk of niet schadelijk.

Lucht is even belangrijk als andere levensmiddelen

Lucht wordt jammer genoeg wat vergeten in vergelijking met water en voeding.

We zijn het gewoon en vinden het normaal dat alle afvalwater door een complex circuit van zuiveringsstations gaat. Om vervolgens gezuiverd terug op het net te worden gestoken.

Hetzelfde geldt voor voeding. Strikte regels zijn van toepassing op de voedingsindustrie om zo de gezondheid van de mensen te beschermen.

Maar wat met de lucht die de mensen inademen? Dient deze eigenlijk ook niet zuiver en gezond te zijn? Wij vinden alleszins van wel!

Ben jij van dezelfde mening? Contacteer ons dan vrijblijvend voor gratis advies op maat van jouw situatie.