verontreinigde lucht luchtreinigeradviesOndanks de grote inspanningen die worden geleverd voor een schoner milieu, blijft vervuiling nog steeds een groot probleem dat zorgt voor een blijvend gezondheidsrisico. Verontreinigde lucht binnenshuis vormt zelfs een groter gezondheidsrisico dan verontreinigde lucht buitenshuis!

Ontwikkelingslanden en milieuverontreiniging

De problemen zijn ongetwijfeld het grootst in de ontwikkelingslanden, waar de traditionele bronnen van verontreiniging invloed hebben op grote aantallen mensen, zoals:

 • industriële emissies,
 • slechte sanitaire voorzieningen,
 • onvoldoende afvalbeheer,
 • verontreinigde watervoorziening, en
 • blootstelling aan verontreinigde lucht binnenshuis uit biomassa brandstoffen.

Ontwikkelde landen en milieuverontreiniging

Echter, zelfs in de ontwikkelde landen zoals België en Nederland blijft milieuvervuiling aanhouden, vooral wat betreft verontreinigde lucht binnenshuis, waarover verder meer.

Ook is een brede waaier aan moderne verontreinigende stoffen ontstaan in de afgelopen decennia, waaronder niet de minste te maken hebben met het wegverkeer en het gebruik van moderne chemische stoffen in huis, in voedsel, voor waterzuivering en voor ongediertebestrijding.

Bedreiging voor volksgezondheid

De meeste van deze stoffen zijn zelden aanwezig in heel grote concentraties, waardoor de gevolgen voor de gezondheid meestal niet direct merkbaar zijn of voor de hand liggend.

Echter, aangezien er steeds meer mensen worden blootgesteld aan milieuvervuiling (al was het maar als gevolg van het groeiende bevolkingsaantal en de toenemende verstedelijking) betekent dat zelfs relatief kleine toenames in gezondheidsrisico kunnen oplopen tot een relatief groter probleem voor de volksgezondheid.

[cta id=’15406′]

Verontreinigde lucht als vorm van milieuverontreiniging

Ook al is het bijzonder moeilijk om wetenschappelijk te bepalen hoe groot de invloed precies is van de milieuvervuiling op de gezondheid, toch leidde wetenschappelijk onderzoek tot volgende interessante besluiten:

Verontreinigde lucht vormt belangrijk gezondheidsrisico

Milieuverontreiniging kan belangrijke effecten hebben op de gezondheid, sommige daarvan vormen uiteindelijk een ernstig probleem voor de volksgezondheid.

Volgende soorten milieuverontreiniging vormen allemaal belangrijke gezondheidsrisico’s:

 • Watervervuiling,
 • sanitaire voorzieningen en hygiëne,
 • verontreinigde lucht binnenshuis,
 • in mindere mate de verontreinigde lucht buitenshuis,
 • blootstelling aan chemische stoffen in zowel de binnen- en buitenomgeving, en
 • ioniserende en niet-ioniserende straling en lawaai.

Verontreinigde lucht vormt soms hoger gezondheidsrisico in ontwikkelde landen dan in ontwikkelingslanden!

Het is duidelijk dat de verdeling van deze gezondheidsrisico’s niet gelijk is over de hele wereld.

Ook al kan de wereldwijde impact van ziektes moeilijk bepaald worden, toch zijn er sterke contrasten duidelijk tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen (zoals België en Nederland), tussen arm en rijk, en vaak tussen kinderen en volwassenen.

Kinderen zijn namelijk veel gevoeliger en kwetsbaarder voor verontreinigde lucht dan volwassenen…

Over het algemeen wordt de derde wereld zwaarder getroffen door vervuiling, maar zelfs de ontwikkelde wereld is niet zonder gezondheidsrisico’s: het feit dat men ‘ontwikkeld’ is, betekent helemaal niet dat men vrij is van alle milieuproblemen en gezondheidskwalen.

In sommige gevallen is het tegendeel zelfs waar: de ontwikkelingen kunnen eigenlijk de gezondheidsrisico’s verergeren en de blootstelling eraan verhogen, zoals:

 • een verhoogde afhankelijkheid van het wegvervoer,
 • de toename van het gebruik van chemicaliën in de landbouw, en
 • de verhoogde hoeveelheid van de tijd doorgebracht in verontreinigde lucht in de moderne, hermetisch afgesloten gebouwen, omgeven door chemisch ontwikkelde stoffen.

Vele gezondheidsrisico’s zijn makkelijk te vermijden, ook verontreinigde lucht!

Misschien wel de allerbelangrijkste conclusie is dat veel van deze gezondheidsrisico’s en effecten op de gezondheid gemakkelijk vermeden kunnen worden.

De oplossing komt zelden in de vorm van dure geneesmiddelen of geavanceerde technologische gezondheidsbehandelingen.

In plaats daarvan, zijn preventieve maatregelen in de eerste plaats noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen in het milieu tegen te gaan.

Als consument hebben we echter weinig invloed op de schadelijke stoffen die onze industrie al dan niet uitstoot in onze buitenlucht.

Wat we als consumenten wel zelf in de hand hebben, is de behandeling van verontreinigde lucht binnenshuis!

Bij Luchtreinigeradvies geloven we in het delen van gratis, kwalitatief hoogstaande informatie waar je als lezer mee geholpen bent. Vergeet ook niet te gaan snuisteren in onze infohoek als je op zoek bent naar iets specifiek.

Heb je andere vragen of wens je graag een advies op maat voor jouw persoonlijke situatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij horen graag van je!