verkoudheid of allergie luchtreinigeradvies

Verkoudheid of allergie? Met wat sukkel ik nu eigenlijk?

Wie herkent dit hersenspinsel niet? Hoe weet je of je een verkoudheid hebt of eerder symptomen van een allergie ervaart?

Niemand heeft graag geïrriteerde ogen, een loopneus of een pijnlijke keel. Deze symptomen kunnen wijzen op een gewone verkoudheid maar evengoed op een allergische reactie.

Op deze pagina vind je meer informatie over allergieën enerzijds en verkoudheden anderzijds.

Een allergie kan zich ontwikkelen

Niet iedereen wordt geboren met een allergie en niet iedereen ontwikkelt allergieën als kind of adolescent. Mensen kunnen dus ook op latere leeftijd bepaalde seizoensgebonden allergieën ontwikkelen.

Wegens de soms vage totstandkoming van allergieën laat de behandeling ervan vaak te wensen over. Zo verloopt de behandeling van een allergie vaak niet optimaal aangezien sommige mensen menen dat ze gewoon last hebben van een verkoudheid.

Om jouw symptomen te verzachten en op te lossen dien je eerst en vooral een goede diagnose te laten stellen. In deze optiek is het aangewezen om een arts te consulteren!

Enkel via een professionele medische analyse kan je te weten komen aan wat je wel en niet lijdt.

Overeenkomsten | Verkoudheid of allergie

Er zijn een aantal symptomen die zowel voor verkoudheden als allergieën van toepassing zijn.

Indien je nu last hebt van een klassieke verkoudheid of van een specifieke allergie, je kan steeds last hebben van de volgende symptomen:

  • Keelpijn
  • Hoestaanvallen
  • Seizoensgebonden kwaaltjes
  • Vermoeidheid
  • Lopende neus
  • Verstopte neus
  • Waterige, geïrriteerde ogen

Belangrijkste verschillen | Verkoudheid of allergie

Naast gelijkenissen bestaan er natuurlijk ook verschillen op het gebied van symptomen.

De belangrijkste verschillen qua symptomen tussen een klassieke verkoudheid en een allergische reactie op iets uit jouw omgeving zijn de volgende:

Koorts

Koorts gaat quasi altijd samen met een virus (en dus eventueel ook met een verkoudheid).

Seizoensgebonden allergische reacties daarentegen veroorzaken quasi nooit een koortsaanval.

Duurtijd

Een gemiddelde verkoudheid duurt gewoonlijk tussen de vijf en de tien dagen.

Allergieën daarentegen kunnen verschillende weken tot maanden aanslepen of zolang jouw lichaam wordt blootgesteld aan de stoffen welke de allergische reactie opwekken.

Conclusie: Indien jouw ‘verkoudheid’ meerdere maanden aansleept kan het zijn dat je eigenlijk last hebt van een of meerdere allergieën zoals:

Pijn

Een doorsnee allergie kan geïrriteerde ogen met zich meebrengen. Los daarvan kunnen ook de neus en de keel hinder ondervinden bij een allergische reactie van het menselijk lichaam.

De pijn geassocieerd met een zware verkoudheid is echter een typisch gegeven voor een verkoudheid en niet voor een allergie. Pijn is dus geen doorsnee symptoom van een allergie maar eventueel wel van een verkoudheid.

Reactietijd

Traditioneel kan een allergische reactie onmiddellijk plaatsvinden na contact met het allergeen.

Voorbeelden van zulke allergenen die een overdreven reactie van het immuunsysteem veroorzaken zijn:

Een verkoudheid, welke eigenlijk een virus is, doet er vaak langer over dan een allergie om zich te ontwikkelen.

Krijg je plots last van niesbuien wanneer je buiten aan het wandelen bent op een vrolijke lentedag? Dan kan dit wijzen op een allergie.

Indien je een loopneus ontwikkelt zonder noemenswaardige blootstelling aan allergenen, dan zou het een verkoudheid kunnen zijn.

Tracht steeds goed in het oog te houden wanneer de symptomen de kop opsteken.

Tracht hierbij ook eventueel verbanden te leggen met blootstelling aan huisdieren, pollen, huisstofmijten, fijnstof, schimmelsporen, enzovoort.

Allergieën voorkomen | Verkoudheid of allergie

Voor mensen die geen ervaring hebben met allergieën kunnen preventiemaatregelen om allergische reacties te voorkomen iets volledig nieuw zijn!

Indien je effectief last hebt van een of andere allergie dien je eerst en vooral te focussen op de bron van het kwaad. Om een beter en comfortabeler gevoel voor jezelf te creëren dien je jezelf te verwijderen van de allergenen.

Met andere woorden, je tracht om jouw lichaam niet meer bloot te stellen aan de allergenen die de allergische reactie veroorzaken. Dit kan in het begin natuurlijk wat zoek- en giswerk vergen.

Enkele voorbeelden zijn allergenen die afkomstig zijn van pollen, huidschilfers, stof, kakkerlakken, huisstofmijten, schimmels en meeldauw.

Binnenshuis kan je deze allergenen verwijderen met behulp van een luchtzuiveraar.

Dit toestel is specifiek ontworpen om allergenen en fijne partikels uit de binnenlucht te halen. De perfecte luchtreiniger bestaat niet, alles hangt af van jouw specifieke situatie en leefomstandigheden!

Wanneer je de woning of de werkplaats verlaat ben je eventueel wel aangewezen op een medicinale oplossing, in overleg met jouw arts.

[cta id=”15406″ align=”none”]

Gezond blijven tijdens het verkoudheidsseizoen | Verkoudheid of allergie

Verkoudheden voorkomen heeft te maken met virusbestrijding en algemene hygiëne. Zo moet je begrijpen dat het onmogelijk is om alle microben en bacteriën in jouw omgeving te vermijden.

Je kan de risico’s hiervan wel drastisch inperken door proactief te werk te gaan. Zo dien je jouw handen grondig te wassen voor elke maaltijd. Tracht ook het contact met zieke mensen te vermijden om zo besmettingsgevaar te beperken.

Zoals altijd draait het ook hier om het vinden van een gezonde balans. Tracht geen smetvrees te ontwikkelen aangezien dit zich ook kan wreken.

Indien je jouw handen te vaak wast of te vaak anti-bacteriële handgel gebruikt, kan je jouw natuurlijk afweersysteem afzwakken.

Enkele goede tips:

  1. Was jouw handen altijd met zeep
  2. Beperk het contact tussen jouw niet-gewassen handen enerzijds en jouw mond en gezicht anderzijds
  3. Bekijk homeopathische oplossingen om uw afweersysteem te versterken zoals bijvoorbeeld Gezonder met Puur Colloïdaal.

Hou jouw microben tegen | Verkoudheid of allergie

Wanneer je hoest, hou dan jouw onderarm voor jouw mond. Zo voorkom je dat je microbes verspreidt in jouw nabije omgeving.

Tracht jouw hand niet te gebruiken voor dit bedekken. Ga niet werken en ga niet naar bijeenkomsten of feestjes indien je ernstig verkouden bent. Zo bescherm je andere aanwezigen en vermijd je dat je ze besmet met microben.

Verkies wat eenzaamheid en verveling boven het besmetten van jouw vrienden en familie!

Chronisch hoesten of sinusproblemen | Verkoudheid of allergie

Indien je gedurende een lange periode blijft sukkelen met symptomen van een verkoudheid of allergie, consulteer dan zeker een arts!

Een hardnekkige ziekte kan namelijk een indicatie zijn van een ernstig onderliggend probleem. Zo kan na onderzoek blijken dat je bepaalde huisdieren moet wegdoen, een bepaald medicijn moet innemen of bepaalde voedingsmiddelen moet vermijden.

Professionele hulp zoeken bij een arts is altijd een uitstekende stap, ook al denk je dat je weet wat jouw symptomen betekenen en wat de oorzaak ervan is.

Een dokter kan altijd waardevol advies geven om die vervelende verkoudheid of allergie uit jouw leven te verbannen.