uitstoot van bioaerosols door stofzuigers bedreiging voor gezondheid

Stofzuigers spelen een dubieuze rol in onze levens wegens hun uitstoot van bioaerosols in onze binnenlucht.

Mensen worden constant blootgesteld aan verschillende niveaus van biologische (bioaerosols) en niet-biologische partikels. De aard en graad van deze blootstelling hangt grotendeels af van de bronnen van deze partikels.

Deze pagina brengt een baanbrekend wetenschappelijk onderzoek over de schadelijke effecten van stofzuigers aan het licht!

Concreet werd onderzocht of en hoe stofzuigers bioaerosols uitstoten in onze binnenlucht!

Wat zijn bioaerosols?

Bioaerosols zijn minuscule partikels in de lucht die bestaan uit of afkomstig zijn van biologisch materiaal.

Voorbeelden van bioaerosols zijn:

Deze bioaerosols kunnen ernstige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid.

Deze microscopisch kleine, rondzwevende deeltjes verspreiden namelijke besmettelijke ziektes en kunnen allergische reacties of irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Inleiding

Niet-biologische partikels die afkomstig zijn van de industrie, het verkeer en natuurlijke bronnen worden geregeld diepgaand onderzocht en gedocumenteerd.

Over bioaerosols daarentegen is veel minder geweten, zowel in de academische wereld als bij het grote publiek! En dit ondanks hun potentieel significante rol als bron van infecties en allerlei allergische gezondheidseffecten.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd in een wetenschappelijk onderzoek het stofzuigerstof geanalyseerd in het kader van een Salmonellabesmetting bij kinderen.

Tijdens een grote uitbraak van Salmonella in een hospitaal identificeerden de onderzoekers de enige bron van alle miserie. Het was de stofzak van de stofzuiger die er gebruikt werd om de vloeren schoon te houden.

Deze zak was de bron van de Salmonellabacterie en zorgde voor een grote uitbraak in de kinderafdeling van het hospitaal.

Verbazingwekkend genoeg werd er daarna nooit nog soortgelijk wetenschappelijk onderzoek naar de uitstoot van bioaerosols door stofzuigers gevoerd.

Aerosols binnenshuis zijn heel relevant aangezien de meeste mensen het grootste deel van hun tijd, soms tot 90%, binnen doorbrengen.

Het gebruik van een stofzuiger van hoge kwaliteit wordt daarom vaak aangeraden aan allergische mensen en astmapatiënten. Door gebruik te maken van zulke kwaliteitsvolle toestellen kunnen deze mensen hun blootstelling aan allergenen binnenshuis tot een minimum beperken.

Maar… En hier komt de kat op de koord… Recent wetenschappelijk onderzoek toont nu aan dat stofzuigen grote concentraties bioaerosols doet vrijkomen in de binnenlucht!

Deze pagina besteedt dus aandacht aan de schokkende resultaten van dit onderzoek. We nemen hier de uitstoot van bioaerosols door stofzuigers en de hiermee gepaard gaande gezondheidsrisico’s onder de loep!

Materialen en methodes

De onderzoekers gebruikten 21 gebruikte stofzuigers voor het wetenschappelijk onderzoek. Deze stofzuigers werden opgehaald bij werknemers en studenten van de Queensland University of Technology in Brisbane in Australië.

Drie van deze stofzuigtoestellen waren professionele toestellen gebruikt door professionele schoonmakers.

De leeftijd van de toestellen schommelde tussen de 6 maanden en 22 jaar.

Alle toestellen werden rechtstreeks ingeschakeld voor de tests zonder ze te reinigen. Er werd dus niets verwijderd! Stof, stofzakken, filters, enzovoort. Niets werd gemanipuleerd en er werd onmiddellijk van start gegaan met gebruikte en ‘vuile’ toestellen.

Elke stofzuiger die ingeleverd werd door een eigenaar bevatte stof. De hoeveelheid stof in de stofzuigers werd met het blote oog vastgesteld en varieerde tussen 0 en 90 procent van de stofopvangplaats.

Resultaten van het onderzoek

De microbiologische inhoud van de stofzakken was heel divers. Rekening houdend met de uitstoothoeveelheden is de kans groot dat deze inhoud ervan in de lucht zal gaan zweven.

Menselijke huidschilfers en haar zijn de grootste bronnen van bacteriën in huisstof en binnenlucht. De studie toont aan dat de uitstoot van stofzuigers voor aanzienlijke hoeveelheden bacteriën in de lucht kan zorgen.

Dergelijke uitstoot van bioaerosols via de luchtuitlaat kunnen potentieel leiden tot de inademing van besmettelijke of allergieverwekkende aerosols.

De wetenschappelijke studie toont aan dat de luchtuitlaat van stofzuigers een bron van bioaerosols kan zijn. Deze bioaerosols zijn complex qua samenstelling, bron en aard en zijn uiterst divers.

De studie wees uit dat de meeste rondzwevende bacteriën, afkomstig uit de stofzakken van de stofzuigers, van menselijke oorsprong zijn.

De resultaten tonen aan dat stofzuigers de capaciteit hebben om aanzienlijke hoeveelheden schimmels en bacteriën gerelateerd aan de mens kunnen verspreiden binnenshuis.

De resultaten van het onderzoek wijzen dus op het feit dat stofzuigers verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van bioaerosols waaraan mensen worden blootgesteld.

Besluit – Stofzuigers en de uitstoot van bioaerosols

De uitstoot van stofzuigers wordt te weinig in rekening genomen bij de analyse van aerosols en bioaerosols binnenshuis.

Deze stofzuigeruitstoot zou nochtans altijd in rekening moeten worden genomen!

Voornamelijk in gevallen waarbij een van de gezinsleden aan een allergie, astma of een besmettelijke ziekte lijdt zonder dat er voor de hand liggende bronnen aanwezig zijn in de woning.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie over een geschikte, kwaliteitsvolle stofzuiger met ingebouwde filters. Bekijk zeker ook de multifunctionele oppervlaktereiniger Majestic, top van de top qua filtering en functionaliteiten.

Je kan aparte pagina’s lezen met tips over hoe een astma-aanval te voorkomen en hoe je de symptomen van astma kunt verlichten met een luchtreiniger.

Baat u een zaak uit in een ondergrondse kelderruimte? Dan kan het zijn dat rondzwevende schimmelsporen voor gezondheidsproblemen en/of stankoverlast zorgen. Bekijk voor meer info zeker en vast de pagina Muffe geur in kelder verwijderen.

Andere relevante informatie over stofzuigers

Informatie over stofzuigers voor professioneel gebruik