tweedehandsrook en gezondheidsgevolgen luchtreinigeradvies

Het inademen van tweedehandsrook wordt ook wel passief roken genoemd. De blootstelling aan deze tweedehandsrook kan ernstige consequenties voor je gezondheid.

Wat is tweedehandsrook?

Tweedehandsrook is een mengsel van rook die afkomstig is van brandende tabaksproducten. Voorbeelden van bronnen van tweedehandsrook zijn sigaretten, sigaren, pijpen en de rook die uitgeademd wordt door rokers.

2dehands rook bevat meer dan 7000 substanties, waarvan verschillende bekend staan om kanker te veroorzaken bij mens en dier.

Het agentschap van milieubescherming in de Verenigde Staten (EPA) stelt dat tweedehandsrook longkanker kan veroorzaken bij volwassenen die niet roken.

Dit agentschap schat dat de blootstelling aan 2dehandsrook jaarlijks gemiddeld voor 3 000 doden zorgt. Al deze slachtoffers sterven aan longkanker en roken niet zelf.

Een onderzoek van hetzelfde agentschap, genaamd Respiratory Health Effects of Passive Smoking”, wees uit dat tweedehandsrook in causaal verband staat met longkanker bij volwassenen.

Bijgevolg werd tweedehandsrook geclassificeerd als een carcinogeen, ook gekend als kankerverwekkende stof. Tweedehandsrook wordt meer bepaald gekwalificeerd als een carcinogene stof van Groep 1.

Dit betekent dat de samenstelling van dergelijk mengsel van tweedehandsrook carcinogeen is voor de mens. De cancerogeniciteit van tweedehandsrook is dus bewezen met voldoende aanwijzingen.

In een aantal studies werd ook aangetoond dat blootstelling aan tweedehandsrook het risico op hart- en vaatziekten en beroertes significant doet stijgen.

De wetenschap achter de risico’s

Algemene waarschuwing

Het hoofd van de Publieke Gezondheidssector (PHSCC) in de Verenigde Staten publiceerde een schokkend rapport over de impact van 2dehandsrook op 27 juni 2006.

Het rapport gaat over de ongewilde blootstelling aan tweedehandsrook.

De conclusie ervan is schokkend: Tweedehandsrook veroorzaakt ziektes en overlijdens bij zowel kinderen als niet-rokende volwassenen.

Het rapport is een samenvatting van een studie die een causaal verband aan het licht brengt tussen:

 • Blootstelling aan 2dehands rook, en
 • Wiegendood (Sudden Infant Death Syndrome in het Engels)

In het rapport staat ook te lezen dat de leefomgeving in de woning de dominante locatie is waar kinderen en volwassenen worden blootgesteld aan tweedehandsrook.

Je kan ook meer lezen over de gevolgen van passief roken op een specifieke pagina die we bouwden!

Belangrijkste vaststellingen bij volwassenen

 • 2dehands rook is een carcinogeen voor de menselijke longen. Deze omgevingsrook is verantwoordelijk voor naar schatting 3000 doden per jaar in de Verenigde Staten alleen. De slachtoffers zijn volwassen niet-rokers.
 • 2dehands rook is een carcinogeen van Groep A. Dit betekent dat dit mengsel van lucht en schadelijke verbrande tabaksproducten kanker veroorzaakt bij mensen (gestaafd door wetenschappelijke onderzoeken).

Belangrijkste bevindingen bij kinderen

 • Kinderen die blootgesteld worden aan 2dehands rook lopen een groter risico op infecties van de onderste luchtwegen. Voorbeelden van zulke infecties van de onderste luchtwegen zijn een longontsteking en bronchitis.
 • Enkele statistieken uit het rapport voor de Verenigde Staten: Naar schatting 150 000 tot 300 000 kinderen krijgen jaarlijks af te rekenen met zulke infecties ten gevolge van blootstelling aan 2dehandsrook. Hiervan moeten jaarlijks 7 500 tot 15 000 kinderen gehospitaliseerd worden.
 • Kinderen die blootgesteld worden aan 2dehands rook kunnen hierdoor een oorontsteking oplopen.
 • Ook de bovenste luchtwegen van kinderen kunnen geïrriteerd geraken wegens blootstelling en inademing van 2dehandsrook. Deze irritatie van de bovenste luchtwegen wordt in de vakliteratuur geassocieerd met een kleine maar significante afname van de longfuncties en -capaciteiten.
 • Blootstelling aan 2dehandsrook verhoogt de frequentie én de intensiteit van symptomen bij kinderen met astma. Het rapport schat dat in de VS tot 1 miljoen kinderen die geregeld astma-aanvallen krijgen hun situatie zien achteruitgaan door blootstelling aan tweedehandsrook in de omgeving.
 • De blootstelling aan tweedehandsrook is ook een risicofactor voor nieuwe, minderjarige astmapatiënten. Met andere woorden, kinderen die nooit eerder astmasymptomen vertoonden kunnen door blootstelling aan tweedehandsrook astma gaan ontwikkelen!

Tweedehandsrook en impact op de kwaliteit van de binnenlucht

Tabaksrook in onze leefomgeving is een vervuiler van onze binnenlucht. Het is ook een wereldwijd bekende oorzaak van astma.

Deze 2dehandsrook kan via allerlei kieren, spleten en kanalen van kamer naar kamer bewegen alsook van appartement naar appartement in flatgebouwen.

Logischerwijs moet je er dus alles aan doen om deze tabaksrook te bannen uit je leefomgeving en binnenlucht.

[cta id=”15406″]

Een verbod opleggen op binnen roken is de enige manier om 2dehandsrook uit je leefomgeving te bannen.

Gezondheidsrisico’s voor kinderen met astma

Astma is een chronische ziekte die inwerkt op de luchtwegen van de longen. De chronische ziekte astma kan leiden tot:

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij minderjarigen! Naar schatting 1 op 13 kinderen wereldwijd lijden aan chronische astma.

2dehandsrook is zoals eerder gesteld een veroorzaker van astma. Dergelijke rook kan ook een astma-aanval uitlokken of bestaande astmasymptomen zwaarder en ernstiger maken. Een luchtreiniger tegen astma kan dus wonderen doen.

Kindjes die nooit eerder tekenen van astma vertoonden, kunnen astma gaan ontwikkelen door te worden blootgesteld aan 2dehandsrook als baby bijvoorbeeld.

Wat je kan doen:

 • Rook niet in huis en leg je huisgenoten, partner en kinderen strikte regels op. Roken binnenshuis is verboden! Mensen die willen roken doen dat buiten, zonder uitzondering! Zelfs mensen die elektrisch roken dien je vriendelijk de deur te wijzen!
 • Voor bewoners van appartementen in flatgebouwen… Op de volgende Algemene Vergadering kan je een rookvrij reglement proberen door te duwen. Op deze manier kunnen gemeenschappelijke ruimtes zoals trappen, inkomhallen en gangen gevrijwaard blijven van schadelijke 2dehandsrook.
 • Overweeg een luchtreiniger te installeren die past bij je situatie en woning of flat. Bepaalde types luchtreinigers zijn efficiënter dan andere om schadelijke tweedehandsrook volledig uit de binnenlucht te elimineren! Meer gedetailleerde informatie over luchtreinigers voor sigarettenrook lees je hier. Bescherm zeker en vast jouw kinderen met een kwalitatieve luchtreiniger, deze zijn er veel kwetsbaarder voor dan volwassenen!
 • Lees ook zeker meer diepgaande informatie over derdehandsrook, minder bekend maar ook schadelijk!

Contacteer ons gerust voor vrijblijvende hulp tijdens uw zoektocht naar de beste luchtreiniger voor uw situatie!

Tot slot kan je ook onze gedetailleerde gids lezen vol tips en weetjes over het slim aankopen van een luchtreiniger.