sterfgevallen door luchtverontreiniging luchtreinigeradvies

In het jaar 2012 waren er wereldwijd 4,3 miljoen sterfgevallen door luchtverontreiniging binnenshuis. Deze ontstaat door het koken of verwarmen met inefficiënte technologieën of met onreine brandstoffen.

In datzelfde jaar waren er ook 3 miljoen sterfgevallen ten gevolge van luchtverontreiniging buitenshuis in de omgevingslucht.

Deze verontreiniging ontstaat bijvoorbeeld door het verkeer, de industrie, afvalverbranding of verbranding van brandstoffen zoals hout in privéwoningen.

Samen waren beide vormen van luchtverontreiniging (binnenshuis en buitenshuis) goed voor ongeveer 6,5 miljoen sterfgevallen.

Dit is naar schatting 11,6 procent van alle sterfgevallen wereldwijd in het jaar 2012. Dit betekent dat luchtverontreiniging het grootste gezondheidsrisico is qua omgevingsfactoren.

Al de statistieken, analyses en conclusies op deze pagina zijn gebaseerd op een officieel rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Statistieken sterfgevallen

Het aantal overlijdens te wijten aan luchtvervuiling verschilt van continent tot continent en van land tot land:

sterfgevallen in verschillende continenten wereldwijd door luchtverontreiniging luchtreinigeradvies

België en Nederland vallen in de groep EUR met een gemiddelde van iets minder dan 70 overlijdens per jaar per 100 000 inwoners.

Verontreinigde lucht is een grote risicofactor voor niet-overdraagbare ziektes bij volwassenen. Deze vuile lucht kan onder andere volgende ziektes veroorzaken:

 • Cardiovasculaire ziektes
 • Beroerte
 • Longkanker
 • Chronisch obstructief longlijden
 • Acute infectie van de luchtwegen

In de groep van kinderen jonger dan vijf jaar oud is luchtvervuiling binnenshuis verantwoordelijk voor naar schatting de helft van alle overlijdens ten gevolge van een longontsteking.

De volgende figuur geeft het aantal sterfgevallen per ziekte weer ten gevolge van luchtverontreiniging:

types sterfgevallen te wijten aan verontreinigde lucht wereldwijd luchtreinigeradvies

Hieruit volgt dat beroertes goed zijn voor 35 procent van de sterfgevallen ten gevolge van luchtverontreiniging.

Ischemische hartziekten (onvoldoende bloedtoevoer naar het hart) zijn goed voor 30 procent van de overlijdens. Longkanker is goed voor 9 procent van de sterfgevallen ten gevolge van vervuilde lucht.

Tot slot kan je hieronder een grafisch overzicht zien van het sterftecijfer per regio dat te wijten is aan verontreinigde lucht:

sterftecijfer per regio door luchtverontreiniging binnen en buitenshuis luchtreinigeradvies

Hieruit blijkt dat ontwikkelingsgebieden een veel hoger sterftecijfer kennen dat verbonden is aan luchtvervuiling dan reeds ontwikkelde landen.

Doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie

Het aandeel van alle huishoudens die koken en verwarmen met vervuilende brandstoffen en technologieën nam af gedurende de voorbije 3 decennia.

Toch is het aantal gezinnen dat deze brandstoffen en technologieën gebruikt gelijk gebleven in absolute nummers. Dit is te wijten aan de groei van wereldbevolking.

De blootstelling aan verontreinigde lucht is aan het afnemen in de meeste ontwikkelde, welvarende landen. In ontwikkelingslanden daarentegen is deze blootstelling aan het stijgen.

En aangezien het aantal oudere volwassenen wereldwijd stijgt, lopen meer mensen een risico omwille van deze luchtvervuiling.

Wanneer landen zich ontwikkelen is er nood aan een grootschalige implementatie van beleidsmaatregelen om de bronnen van luchtverontreiniging aan te pakken zoals:

 • Invoeren van propere en efficiënte transportsystemen in steden
 • Reglementering invoeren voor industriële uitstoot en andere emissies
 • Toegankelijkheid van propere huishoudbrandstoffen verbeteren
 • Permanent meten van resultaten op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid

Verschillende internationale initiatieven en internationale overeenkomsten zoals de klimaatconferenties kunnen de acties tegen luchtverontreiniging stimuleren om zo de gezondheid van de mensen te verbeteren.

Obstakels om sterftecijfer te doen dalen

De grootste obstakels om effectief het aantal overlijdens ten gevolge van luchtvervuiling te doen dalen zijn:

 • Gebrekkige toegang tot schone brandstoffen en efficiënte technologieën voor de armen
 • Gebrek aan financiële incentives en stimuli om schone brandstoffen te gebruiken ter vervanging van fossiele brandstoffen
 • Gebrek aan integratie van gezondheidsoverwegingen in beleidsbepalende processen in sectoren zoals transport, afvalverwerking en industrie
 • Het falen om de vruchten te plukken van de voordelen en besparingen voor de gezondheidssector omwille van een gebrekkige samenwerking met andere sectoren
 • Gebrekkige monitoring van luchtvervuilingsniveaus, de bronnen van vervuiling en de gevolgen voor de publieke gezondheid. Dit leidt vervolgens tot gebrekkige richtlijnen om de gezondheid in het algemeen te verbeteren.

Risicogroepen op het gebied van vervuilde lucht

Oudere volwassenen, ook gekend als senioren, lopen het grootste risico bij luchtverontreiniging. Bijvoorbeeld wanneer senioren houtrook inademen kunnen er grote problemen optreden. Het residentieel gebruik van houtkachels door senioren kan namelijk nefast zijn voor hun gezondheid.

Deze leeftijdsgroep wordt op de voet gevolgd door de leeftijdsgroep van kinderen jonger dan vijf jaar oud. Ook deze groep van jonge kindjes loopt dus, net zoals de senioren, een groter risico dan de gemiddelde bevolking. Maar ook pasgeboren baby’s zijn heel vatbaar voor schadelijke luchtvervuiling.

Vrouwen en kinderen lopen ook een groot risico om ziektes te ontwikkelen ten gevolge van blootstelling aan luchtvervuiling binnenshuis. Concreet vertegenwoordigt deze groep 60 procent van alle vroegtijdige overlijdens ten gevolge van deze luchtvervuiling.

Ook foetussen (ongeboren baby’s in de buik van de zwangere mama) kunnen ernstige gevolgen ondervinden van blootstelling aan vervuilde lucht tijdens de zwangerschap.

Luchtverontreiniging binnenshuis: Specialisatie van Luchtreinigeradvies

Op de luchtvervuiling buitenshuis heb je als individu maar weinig controle. Je dient te rekenen op de goodwill van de hele maatschappij, sectoren, landen en overkoepelende organisaties…

Wat de binnenlucht in jouw woning betreft is het natuurlijk een ander verhaal! Je kan verschillende acties ondernemen om de lucht die je inademt zo proper en zo puur mogelijk te houden.

Luchtzuivering is onze passie en jouw voordeel. Neem een kijkje in onze infohoek voor meer informatie en aarzel niet om ons te contacteren indien je op zoek bent naar een oplossing voor jouw binnenlucht!