passief roken luchtreinigeradvies

De gevolgen van passief roken zijn niet te onderschatten! Tabaksrook wordt al meer dan vijf decennia erkend als een goed gedocumenteerde oorzaak van een slechte gezondheid.

In het jaar 2000 werd geschat dat tabak verantwoordelijk was voor ongeveer 4% van de ziektelast wereldwijd. Deze ziektelast was grotendeels het gevolg van het actief roken van tabaksproducten.

Daarnaast stijgt ook de bezorgdheid over de gezondheidsgevolgen van blootstelling aan tabaksrook in de omgevingslucht. Dit fenomeen staat beter bekend als passief roken.

Primaire en secundaire rook

Tabaksrook in de omgevingslucht bestaat uit een mengsel van twee componenten:

 • Primaire rook die uitgeademd wordt door rokers, en
 • Secundaire rook die ontstaat door de brandende tabak tussen de trekjes door.

Vanzelfsprekend is de blootstelling aan schadelijke stoffen bij passieve rokers lager dan deze bij actieve rokers. Toch dient men te beseffen dat tabaksrook in de omgevingslucht quasi dezelfde is.

Deze bevat dezelfde gassen en partikels, inclusief een ruime variëteit aan irriterende en kankerverwekkende stoffen.

Beschikbare data en statistieken tonen aan dat passief roken (inademen van tabaksrook in de omgevingslucht) een significant gezondheidsrisico met zich meebrengt. En dit voor zowel volwassenen, kinderen en zuigelingen!

Risico’s en ziektes ten gevolge van passief roken

De volgende risico’s en ziektes worden geassocieerd met passief roken:

 • Infectie van de luchtwegen,
 • Middenoorontsteking,
 • Ischemische hartziekte (ook gekend als coronaire hartziekte),
 • Longkanker,
 • Kanker van de nasale sinussen,
 • Laag geboortegewicht,
 • Wiegendood,
 • Borstkanker, en
 • Longtuberculose

Neem ook een kijkje op de pagina over tweedehandsrook en de gigantische gezondheidsrisico’s voor mensen!

Statistieken en ramingen over passief roken

Schattingen in de Verenigde Staten tonen aan dat zeker 3 000 dodelijke longkankergevallen per jaar kunnen worden toegewezen aan passief roken.

Daarnaast zijn er naar schatting ook honderdduizenden kinderen met ademhalingsziekten ten gevolge van het passief roken.

De blootstelling aan tabaksrook in de omgevingslucht heeft een invloed op enorm veel mensen in zowel ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden.

Wereldwijd is tabaksrook in de omgevingslucht misschien wel de grootste moderne bron van luchtverontreiniging in woningen. Dit is eigenlijk niets meer dan een weerspiegeling van het alarmerende percentage rokers onder volwassenen wereldwijd (+/- 29%).

Zo werd in een studie rond luchtvervuiling in elk van de vier geselecteerde Chinese steden vastgesteld dat meer dan 59% van de vaders van schoolgaande kinderen frequente rokers waren. Deze studie werd uitgevoerd op een steekproef van meer dan 8 000 gezinnen.

Volgens het Centrum van Ziektecontrole en Preventie in de Verenigde Staten worden dagelijks bijna 3 000 kinderen jonger dan 18 een frequente roker.

Deze instantie schat ook dat actief roken ongeveer 400 000 overlijdens per jaar veroorzaakt en ook nog eens resulteert in meer dan 50 miljard dollar jaarlijkse medische kosten.

Het is een feit dat de directe invloed op de gezondheid bij passief roken veel kleiner is dan bij mensen die actief roken. Toch dient men te focussen op het aan banden leggen van tabaksrook in de omgevingslucht.

Niet alleen wordt passief roken zo aan banden gelegd maar op deze manier wordt roken ook sociaal niet meer geaccepteerd. Hierdoor worden rokers aangemoedigd om te stoppen met roken, wat de hoeveelheid actieve rokers doet dalen.

Meer diepgaande informatie over tabaksrook in de omgevingslucht en passief roken vind je terug in de studie van Junfeng Zhang en Kirk Smith. De titel van hun onderzoek is “Indoor air pollution: a global health concern“.

Passief roken: Conclusie

Jammer genoeg krijgen de gezondheidsrisico’s gekoppeld aan luchtverontreiniging binnenshuis te weinig aandacht van de overheid, van bouwkundig ingenieurs en van medische beroepen.

Proper water en sanitair zijn op huishoudelijk niveau een prioriteit in alle arme regio’s in de wereld. Eigenlijk zouden propere binnenlucht en ventilatie op huishoudelijk niveau dezelfde prioriteit moeten krijgen.

Lees in dit kader zeker meer over hoe je verontreinigde lucht kan vermijden.

Indien je last hebt van rokende gezinsleden of buren die tabaksrook in de omgevingslucht verspreiden, denk dan zeker aan volgende zaken:

Deze kan de geur en de schadelijke partikels uit de binnenlucht filteren. Dit komt dan jouw comfort en gezondheid ten goede.

Wil je direct een geschreven of mondeling advies? Dat kan ook. Contacteer ons in dit geval geheel vrijblijvend via het gratis advies aanvraagformulier!