mobiele bronnen van luchtvervuiling verpesten gezondheid luchtreinigeradvies

Het zijn niet alleen industriezones met honderden fabrieken die voor een bedenkelijke uitstoot in onze lucht zorgen… Er zijn ook honderdduizenden mobiele bronnen van luchtvervuiling op deze planeet.

Op deze pagina maak je kennis met wat die mobiele bronnen van luchtvervuiling precies zijn en wat de effecten ervan op onze gezondheid zijn.

Voorbeelden van mobiele bronnen van luchtvervuiling

Mobiele bronnen van luchtverontreiniging worden opgedeeld in twee categorieën:

 1. Wegvoertuigen (voertuigen voor op de weg)
 2. Niet-wegvoertuigen en motoren

Voorbeelden van wegvoertuigen:

 • Motorfietsen
 • Bromfietsen
 • Wagens
 • Bestelwagens
 • Vrachtwagens
 • Bussen
 • Quads

Voorbeelden van niet-wegvoertuigen en motoren:

 • Locomotieven
 • Zwaar materieel (zoals bijvoorbeeld bouwkranen)
 • Vliegtuigen
 • Schepen
 • Pleziervaartuigen
 • Recreatievoertuigen (zoals miniatuurwagens met ingebouwde motor op afstandbediening, sneeuwscooters, enzovoort)
 • Kleine motoren en gereedschap (grasmaaier, boomzaag, bladzuiger, enz.)

Smog en je gezondheid

Ozon bij de grond, ook gekend als slechte ozon, wordt niet direct uitgestoten in de lucht.

Slechte ozon komt namelijk tot stand door chemische reacties tussen Stikstofoxiden en Vluchtige Organische Stoffen in de aanwezigheid van zonlicht.

Ozon bij de grond is een schadelijke luchtvervuiler en is het hoofdingrediënt van smog. Deze slechte ozon heeft een ernstig effect op mensen en de omgeving.

Ozon inademen kan een variëteit aan gezondheidsproblemen veroorzaken. Het zijn vooral foetussen tijdens de zwangerschapbaby’s, kinderen, ouderen en volwassenen met longziektes zoals astma die er het meeste last van hebben.

Gezondheidsgevolgen door inademing ozon

Inademen van ozon kan:

 • Het moeilijker maken om diep en krachtig in en uit te ademen
 • Kortademigheid en pijn veroorzaken wanneer je diep ademhaalt
 • Hoestbuien veroorzaken
 • Een pijnlijke en jeukende keel veroorzaken
 • Je luchtwegen irriteren, ontsteken en beschadigen
 • Bestaande longaandoeningen zoals astma, chronische bronchitis en chronisch obstructieve longziekte (COPD) verergeren
 • De frequentie van astma-aanvallen verhogen
 • Je longen gevoeliger en meer vatbaar maken voor infecties
 • De longen en de longfuncties blijven beschadigen, ook al zijn de symptomen verdwenen
 • Chronisch obstructieve longziekte (COPD) veroorzaken

Je kan nog meer leren op onze speciale overzichtspagina over ozonvervuiling.

Fijnstof

Fijnstof is de term voor een mengsel van vaste partikels en vloeibare druppels in de lucht. De vaste partikels in fijnstof worden opgedeeld in twee soorten.

Primaire partikels in fijnstof

Sommige partikels, ook gekend als de primaire partikels, worden direct uitgestoten aan de bron.

Voorbeelden van bronnen van primaire partikels zijn bouwwerven, velden, onverharde wegen, schoorstenen (rook van houtverbranding is een groot probleem) en branden.

Secundaire partikels in fijnstof

De secundaire partikels zorgen voor het grootste deel van de fijnstofvervuiling van onze planeet. Deze komen tot stand via ingewikkelde chemische reacties in de atmosfeer.

De bronstoffen voor deze chemische reacties zijn onder andere zwaveldioxides en stikstofoxiden die uitgestoten worden door fabrieken, (vracht)wagens en energiecentrales.

Fijnstof wordt in de wetenschap in verband gebracht met:

 • Hartritmestoornissen
 • Vroegtijdig overlijden van mensen met hart- of longziekten
 • Niet-fatale hartaanvallen
 • Longemfyseem
 • Afgenomen longcapaciteiten
 • Verergerde astma
 • Dalende zichtbaarheid door de waas/mist die over bepaalde regio’s hangt (dit is de smog)
 • Stijgende ademhalingsproblemen zoals geïrriteerde luchtwegen, hoestbuien en benauwde ademhaling
 • Kanker zoals longkanker

Andere naslagpagina’s over fijnstof op deze website:

Luchtverontreiniging nabij verkeerswegen & gezondheid

Mensen die dichtbij drukke wegen wonen, werken of naar school gaan, lopen een groter risico op ernstige gezondheidsproblemen. Mobiele bronnen van luchtvervuiling zijn hier namelijk massaal aanwezig!

Statistisch gezien zijn het vooral kinderen, senioren, mensen met reeds bestaande hart- en longziekten en mensen met een lagere sociaal-economische status die het meeste last hebben van de luchtverontreiniging nabij drukke wegen.

Lees meer op Gezondheidsgevolgen van wonen en werken dichtbij grote verkeerswegen.

Giftige stoffen in de lucht

Giftige stoffen in de lucht zorgen voor de grootste bedreiging in stedelijke gebieden. Hier wonen traditioneel gezien veel meer mensen, het is er dichtbevolkt.

[cta id=”15406″]

Bovendien tref je er een grotere concentratie van bronnen die voor uitstoot zorgen aan. Voorbeelden hiervan zijn energiecentrales.

Traditioneel zijn het ook buurten met lagere inkomens en gemeenschappen van immigranten die het meest blootgesteld worden aan dergelijke luchtvervuiling en giftige stoffen in de lucht. Dit heeft dan een invloed op hun economische vooruitgang en veiligheid.

Mensen die worden blootgesteld aan giftige stoffen in de lucht lopen een verhoogd risico op:

 • Kanker
 • Ademhalingsproblemen en andere problemen
 • Voortplantingsproblemen en verminderde vruchtbaarheid (daling van de fertiliteit)
 • Neurologische aandoeningen
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Schade aan het immuunsysteem

Daarnaast kunnen sommige schadelijke deeltjes in de lucht ook terecht komen op oppervlaktewateren! Een voorbeeld hiervan is kwik.

Deze stoffen kunnen dan ‘opgenomen’ worden door planten en ingeslikt worden door dieren. Uiteindelijk komen deze stoffen in minuscule hoeveelheden terecht in onze voedselketen.

Net zoals mensen kunnen dieren ook gezondheidsproblemen ervaren wegens langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen in de lucht.

Advies op maat

Woon je in een gebied waar veel luchtverontreiniging wordt vastgesteld met metingen? Woon je op een plaats waar vele mobiele bronnen van luchtvervuiling in de buurt zijn?

Vraag je je af wat je kan ondernemen om de lucht binnenshuis te zuiveren?

Contacteer ons dan gerust voor een vrijblijvend advies! Wij nemen de tijd om jouw situatie te bekijken.

Bekijk ook eens onze allesomvattende handleiding om op een intelligente wijze een luchtreiniger te kopen.