energieneutrale huizen kunnen 80 procent meer astmapatienten veroorzaken

Een gebrek aan ventilatie ten gevolge van betere isolatie kan een piek van schadelijke stoffen binnenshuis veroorzaken. Energieneutrale huizen bedreigen hun inwoners dus met gezondheidsdrama’s… Ironisch, niet waar?

Het aantal astmapatiënten kan tegen 2050 bijna verdubbeld zijn. De oorzaak? Energie-efficiënte woningen met meer vervuilde binnenlucht.

Perverse gevolgen van energieneutrale huizen

De trend naar energiebewust bouwen en energieneutrale woningen zorgt voor meer vervuilde binnenlucht.

Schadelijke partikels die vrijkomen door koken, schoonmaken en spuitbussen zoals haarlak blijven namelijk meer en meer binnenshuis. Hierdoor komt onze gezondheid meer en meer onder druk te staan.

Onze woningen worden meer en meer lek- en winddicht gemaakt om te voldoen aan alle opgelegde normen.

Oude huizen hebben veel minder last van een opeenstapeling van schadelijke stoffen in de binnenlucht. Deze huizen ademen op een natuurlijke manier via allerlei spleten en kieren. Maar de nieuwe manier van bouwen maakt een einde aan deze ‘natuurlijke verluchting’.

Schadelijke stoffen vervat in schoonmaakmiddelen kunnen aan de vezels van onze kledij blijven hangen.

Hierdoor kunnen ze in onze binnenlucht terechtkomen samen met fijnstof afkomstig van onze kachel of open haard. Inderdaad, dit kan gewoon niet gezond zijn… Lees hieromtrent zeker ook eens onze gids over luchtreinigers tegen rook alsook onze pagina over anti-fijnstof luchtreiniging.

Schokkende conclusies

Professor Awbi trekt aan de alarmbel in het onderzoek.

Binnenlucht van gebrekkige kwaliteit is de oorzaak van een hele resem ongewenste gezondheidseffecten zoals:

Door de verwachte toename van het aantal luchtdichte woningen verwacht men dat de kwaliteit van de binnenlucht over het algemeen zal dalen.

En dit zal resulteren in een toename van het aantal gezondheidskwaaltjes die voortvloeien uit een gebrekkige kwaliteit van de leefomgeving.

Vier groepen van mensen lopen het grootste risico:

  • Mensen die al chronisch lijden aan een of andere gezondheidskwaal
  • Kinderen
  • Jonge moeders
  • Oudere mensen

Enkele voorspellingen

80 procent meer astmapatienten door energieneutrale huizen

Het rapport voorspelt dat de afnemende kwaliteit van de binnenlucht tegen 2050 kan leiden tot:

  • Een stijging van 80 procent van het aantal astmapatiënten. Met andere woorden, bijna een verdubbeling van het aantal personen die aan astma lijden.
  • Concentraties van Vluchtige Organische Stoffen die 60 procent hoger liggen dan de limieten opgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze Vluchtige Organische Stoffen komen onder andere vrij door het gebruik van spuitbussen binnenshuis.
  • Concentraties stikstofdioxide die 30 procent hoger liggen dan de limieten opgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Enkele aandachtspunten

Uit het rapport blijkt dat schadelijke stoffen binnenshuis de gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen. Met andere woorden, niet alleen rook en andere chemicaliën uit de buitenlucht schaden onze gezondheid.

Er schuilt dus ook steeds meer gevaar in onze binnenlucht, zeker in energieneutrale huizen. Wanneer we gezellig in de zetel naar tv kijken ademen we dus eigenlijk schadelijke lucht in. Niet zo’n fraai idee…

Gebrekkige verluchting en ventilatie in nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen is een garantie op toekomstige gezondheidsproblemen.

De meeste mensen brengen 70 tot 80 procent van hun tijd binnen door. In sommige gevallen zelfs 90 procent indien je kantoren en werkruimtes in rekening brengt.

Wanneer je weet dat de gemiddelde persoon 500 liter lucht per uur inademt, kan je de effecten wat proberen vatten. Indien deze ingeademde lucht vervuild is, kan dit zware gezondheidsdrama’s teweegbrengen.

[cta id=”15406″]

Schadelijke cocktail in energieneutrale huizen

Schadelijke stoffen kunnen zich niet snel genoeg meer verspreiden wegens gebrekkige verluchting. Luchtdichte woningen zijn zodanig geconstrueerd dat schadelijke stoffen moeilijk het huis kunnen ontglippen.

Een dodelijke cocktail van gif en schadelijke stoffen stapelt zich dus op in zo’n woning. Gebrek aan verse lucht is hiervan de grootste oorzaak.

Gebrekkige ventilatie kan ook leiden tot een stijgende vochtigheidsgraad in huis. Een hoge vochtigheid is de ideale leefomgeving voor schimmels en huisstofmijten.

Deze kunnen vervolgens astma en allergische reacties veroorzaken (zoals eczeem en allergische rhinitis).

De vrees van Professor Awbi

Ramen openen om frisse lucht binnen te laten is onvoldoende volgens Professor Awbi. Een of andere vorm van mechanische ventilatie is altijd noodzakelijk in energiezuinige woningen.

De professor vreest dat de bevindingen van deze studie alsook de schattingen voor de toekomst werkelijkheid zullen worden. Tenzij wetgeving en bouwverplichtingen nog meer gaan focussen op het verbeteren van ventilatie en luchtreiniging.

De studie werd uitgevoerd door Professor Awbi van de Universiteit van Reading in het Verenigd Koninkrijk.

De gepubliceerde studie vind je hier: “The Future Of Indoor Air Quality In UK Homes And Its Impact On Health“.

Leeft u in een energiezuinige woning?

Dan bestaat de kans dat u ook schadelijke binnenlucht inademt en dit op een continue wijze.

Contacteer ons gerust voor meer informatie, wij hebben ervaring met luchtreiniging in energiezuinige woningen.