luchtvervuiling binnenshuis luchtreinigeradviesLuchtvervuiling binnenshuis is alomtegenwoordig en kan vele vormen aannemen.

Dit kan gaan van rook bij verbranding van vaste brandstof in ontwikkelingslanden tot complexe mengsels van vluchtige en semi-vluchtige organische stoffen die aanwezig zijn in moderne gebouwen.

Gevaar voor je gezondheid | Luchtvervuiling binnenshuis

Gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling binnenshuis zijn het grootst in steden van ontwikkelingslanden.

Dagelijkse blootstelling aan een veelvoud van chemicaliën kan bijdragen tot een stijgend voorkomen van:

 • Autisme,
 • Medische symptomen die onverklaard blijven, en
 • Andere ziektes.

Aangezien de consumptie van tabak en synthetische chemicaliën niet direct drastisch zal dalen in de toekomst, kan verwacht worden dat zorgen over luchtvervuiling binnenshuis de kop blijven opsteken.

[cta id=’15406′]

Geschiedenis | Luchtvervuiling binnenshuis

Een van de basisbehoeften van de mens is onderdak en bescherming. Sinds de oudheid gebruiken mensen grotten, rotsachtige beschutting en hutten om zichzelf te beschermen tegen de grillen van het weer en het klimaat. Zelfs vandaag gebruiken mensen deze primitieve schuilplaatsen nog in ontwikkelingslanden.

Anderzijds heeft de beschaving voor enorm veel vooruitgang gezorgd. Een significant deel van de wereldbevolking leeft in moderne woningen, voor één of meerdere gezinnen.

Deze mensen genieten ook van openbare faciliteiten en omgevingen welke zorgen voor voorzieningen, comfort en gemak. Al deze voorzieningen overtreffen ruimschoots de basisbehoeften van onderdak en bescherming.

Mensen die in primitieve schuilplaatsen leven, rekenen echter op ruwe brandstoffen voor hun kook- en verwarmingsbehoeften.

De verbranding van deze ruwe brandstoffen (zoals gewasresten, dierlijke mest en hout) genereert rook. Deze rook heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de bewoners.

De industrialisering resulteerde in wijdverspreid gebruik van steenkool. Hiervan werd een groot deel verbrand binnenshuis voor de verwarming van de woning tijdens de wintermaanden.

De rook van deze steenkool die uit de schoorstenen kwam, kon echter voor ernstige problemen zorgen.

Zo was rook afkomstig van steenkoolverbranding in woningen de grootste oorzaak van de Grote Smog van Londen in de winter van het jaar 1952. Londen kreeg gedurende een week een enorme hoeveelheid smog te verwerken. Deze gebeurtenis veroorzaakte duizenden extra doden op slechts een week tijd.

Deze en andere gebeurtenissen zorgden er uiteindelijk voor dat de wetgever ingreep. Het gebruik van steenkool door gezinnen in hun woning werd verboden in vele steden van ontwikkelde landen. Toch zijn er vandaag nog heel veel gezinnen die steenkool verbranden en gebruiken overal ter wereld.

Ook de rook die vrijkomt binnenshuis door de verbranding van deze ruwe brandstoffen heeft nog steeds een impact op +/- 50% van alle gezinnen wereldwijd.

In moderne woningen wordt vooral gebruikt gemaakt van fossiele brandstoffen om aan de kook- en verwarmingsbehoeften te voldoen. Voorbeelden van zulke fossiele brandstoffen zijn aardgas, LPG (Liquefied Petroleum Gas) en stookolie.

Af en toe wordt er melding gemaakt van koolstofmonoxidevergiftiging ten gevolge van het gebruik van deze fossiele brandstoffen. Deze vergiftiging is hoofdzakelijk het gevolg van onjuist gebruik van de toestellen of van onvoldoende ventilatie binnenshuis.

Luchtvervuiling binnenshuis afkomstig van verbranding van brandstof is dus minder zorgwekkend in moderne huizen en gebouwen dan in ontwikkelingslanden. Toch kunnen mensen uit ontwikkelde landen nog steeds blootgesteld worden aan substantiële bronnen van vervuiling.

Schadelijke stoffen en hun bronnen | Luchtvervuiling binnenshuis

Voorbeelden hiervan zijn materialen die gebruikt worden in de bouwsector, meubels, binnenhuisinrichting en bepaalde verbruiksgoederen.

Een volledig overzicht van alle milieuverontreinigende stoffen en hun bronnen van luchtvervuiling binnenshuis vind je hieronder:

 • Fijne deeltjes door verbranding van brandstof en tabak, schoonmaken, koken
 • Koolstofmonoxide door verbranding van brandstof en tabak
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen door verbranding van tabak en brandstof, koken
 • Stikstofoxiden door verbranding van brandstof
 • Zwaveloxiden door verbranding van steenkool
 • Arseen en fluor door verbranding van steenkool
 • Vluchtige en semi-vluchtige organische stoffen door verbranding van brandstof en tabak, verbruiksgoederen, meubels, bouwmaterialen, koken
 • Aldehyden afkomstig van meubels, bouwmaterialen, koken
 • Pesticiden (bestrijdingsmiddelen) afkomstig van verbruiksproducten, stof van buitenaf
 • Asbest door afbraak van bouwmaterialen en verbouwingen (een stofzuiger voor asbest met H-certificaat is een cruciaal hulpmiddel hiervoor)
 • Lood door afbraak of herschilderen van geschilderde oppervlakken
 • Biologische schadelijke stoffen afkomstig van meubels, binnenhuisinrichting, ventilatiesystemen en vochtige ruimtes
 • Radon afkomstig van bodem onder een gebouw, bouwmaterialen
 • Vrije radicalen en andere zeer reactieve verbindingen van korte duur afkomstig van chemische processen binnenshuis

Het gebruik van asbest in gebouwen en woningen voor het midden van de jaren zeventig van de twintigste eeuw was wijdverspreid. Daarna werd het gebruik van asbest verboden in vele landen ter wereld. Vele gebouwen kunnen ook geverfd zijn met verf op loodbasis.

Deze twee voorbeelden illustreren dat het belangrijk is om bewoners en werknemers te beschermen tegen asbestvezels en lood. Deze bescherming dient centraal te staan bij de afbraak en renovatie van oude gebouwen. Lees hier zeker en vast de asbest stofzuiger infopagina over voor meer diepgaande informatie over asbestsanering met een geschikte en wettelijk gekeurde asbest stofzuiger.

Energiezuinige gebouwen en luchtvervuiling binnenshuis

Sinds de jaren zeventig van twintigste eeuw werden er heel wat energiebesparende gebouwen gebouwd in Europa en Noord-Amerika.

Verbeterd energiebehoud werd vooral bereikt via het beperken van de uitwisseling van verse buitenlucht en binnenlucht. Tegelijkertijd werden synthetische materialen en chemische producten vaak gebruikt in deze quasi luchtdichte gebouwen.

De combinatie van een laag niveau van ventilatie en de aanwezigheid van vele bronnen van synthetische chemicaliën leiden tot verhoogde concentraties van:

 • Vluchtige Organische Stoffen (ook gekend als VOS; voorbeelden zijn benzeen, tolueen en xyleen),
 • Semi-Vluchtige Organische Stoffen (zoals ftalaat weekmakers en pesticiden), en
 • Menselijke bio effluenten.

Deze verhoogde concentraties zijn voor een groot stuk verantwoordelijk voor klachten en ziektesymptomen van bewoners in de laatste decennia. Een meer bekende term voor dit fenomeen is het ‘Sick Building Syndrome’.

Ook al is het oorzakelijk verband nog steeds niet volledig duidelijk, toch veronderstelt men dat een gebrekkige kwaliteit van de binnenlucht in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen de oorzaak is van:

 • Ademhalingsziekten,
 • Kanker,
 • Medisch onverklaarde symptomen (inclusief het ‘Sick Building Syndrome’).

Voor nog meer diepgaande informatie over deze materie kan je de Engelstalige studie van Kirk Smith en Junfeng Zhang analyseren: “Indoor air pollution: a global health concern”.

Lees ook zeker eens de schokkende resultaten van een studie over het verband tussen energiezuinige woningen en het aantal astmapatiënten.

Luchtvervuiling binnenshuis kan jouw probleem zijn

Heeft iemand van jouw gezin last van dergelijke medisch onverklaarde symptomen bijvoorbeeld? Denk dan zeker eens na over de kwaliteit van de binnenlucht in jouw woning! Misschien heb je ook wel te maken met luchtvervuiling binnenshuis…

Wil je de binnenlucht in jouw woning reinigen en gezond maken? Lees meer over de werking van luchtreinigers en hoe je ze kan inschakelen in jouw woning. Een oplossing op maat is zonder twijfel de beste keuze, ook op het gebied van prijs/kwaliteit.

Aarzel ook niet om contact op te nemen voor vrijblijvend advies op maat!

Een persoonlijke aanpak is waar wij van Luchtreinigeradvies voor staan.

Info over fijnstof op de werkvloer

Luchtvervuiling speelt zich ook af op het werk en op de werkvloer (niet alleen thuis). Hieronder kan u interessante info vinden hieromtrent.