luchtreiniger voor sigarettenrook info tips

Sigarettenrook is een schadelijke cocktail van duizenden verschillende substanties en chemicaliën. Er bevinden er zich zowel fijne partikels als gasvormige moleculen in. Tientallen hiervan zijn officieel bestempeld als kankerverwekkend. Op deze pagina ontdek je hoe een luchtreiniger voor sigarettenrook jouw gezondheid kan beschermen.

Sigarettenrook is slecht voor het hart en de longen en deze rook kan ook astma-aanvallen veroorzaken. De ernstige gevaren van tweedehandsrook en zelfs derdehandsrook worden hieronder ook uit de doeken gedaan.

Sigarettenrook is een hardnekkige vervuiler en is moeilijk uit de lucht te filteren.

Toch kan je jouw blootstelling aan sigarettenrook drastisch verlagen door gebruik te maken van een geschikte luchtreiniger voor sigarettenrook met de juiste filtratietechnologie.

Ontdek er op deze overzichtspagina alles over!

Introvideo

Welke chemicaliën zitten in sigarettenrook?

Er zitten duizenden verschillende chemicaliën in sigarettenrook. Meer specifiek: Deze rook bevat meer dan 70 kankerverwekkende stoffen. Een mens zou voor minder uit de buurt van rokers blijven…

Een illustratie van een aantal stoffen in sigarettenrook die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid:

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

Dit zijn een groep krachtige carcinogenen, gerelateerd aan benzeen (zie hieronder). Ze zijn kankerverwekkend en ontstaan bij de verbranding van organisch materiaal bij hoge temperaturen.

Daarom is het bijvoorbeeld nooit een goed idee om aangebrand vlees of brood op te eten. Dergelijk verbrand voedsel bevat namelijk ook deze kankerverwekkende PAK’s.

Maar deze schadelijke en kankerverwekkende PAK’s komen dus ook vrij bij de verbranding van tabak… Met zware gevolgen voor rokers en niet-rokers (via tweedehandsrook en zelfs derdehandsrook).

Aceetaldehyde

Deze stof is ook bekend als ethanal en blootstelling aan eraan kan leiden tot kanker.

Cadmium

Cadmium is een zwaar metaal dat ook in batterijen verwerkt zit. Het komt terecht in onze lichamen doordat we sigarettenrook inademen. Cadmium is een kankerverwekkende stof en kan ook onze nieren beschadigen.

Koolstofmonoxide

Mensen die roken hebben steeds een bepaalde meetbare concentratie koolstofmonoxide in hun bloed.

Het is een kleurloos en geurloos gas dat vrijkomt bij verbranding. Koolstofmonoxide is berucht omwille van het jaarlijks aantal sterfgevallen door koolstofmonoxidevergiftiging in slecht geventileerde ruimtes.

Koolstofmonoxide in ons lichaam hecht zich aan hemoglobine in onze rode bloedcellen. Hemoglobine is een eiwit dat instaat voor het transporteren van zuurstof.

Koolstofmonoxide verdringt op deze manier het zuurstofgas en dit kan leiden tot een zuurstofgebrek dat vooral storend is bij mensen met bestaande hart- of longproblemen.

Stikstofoxiden

Deze stoffen zitten in sigarettenrook maar ook in uitlaatgassen van wagens en vrachtwagens. Stikstofoxiden kunnen het menselijke longweefsel beschadigen.

Teer

Teer is een verzameling van vaste partikels die recht naar de longen van rokers gaan wanneer ze sigarettenrook inademen.

Het is een complex mengsel van chemicaliën waarvan er een aantal ook kankerverwekkend zijn.

De teerdeeltjes in sigarettenrook komen overal terecht. Ze vormen de kleverige, bruine resten die zo vaak te zien zijn op de vingers en tanden van kettingrokers. Teer is ook te zien op de muren en plafonds van oude gebouwen waar vroeger gerookt werd binnen.

Maar het ergste van al: Teer stapelt zich niet alleen op op muren, plafonds, vingers en tanden. Teer stapelt zich ook op in de longen!

Tot slot nog dit: Laat je niet misleiden door sigarettenpakjes waarop vermeld staat dat het gaat om sigaretten met minder teer…

Dergelijke sigaretten bevatten nog steeds talloze andere kankerverwekkende stoffen en zijn daarom dus niet ineens gezonder of minder schadelijk!

Benzeen

Benzeen is een carcinogene stof die het menselijk DNA aantast en hierdoor kanker kan veroorzaken.

De meest voorkomende vorm van kanker ten gevolge van blootstelling aan benzeen op de lange termijn is leukemie. Leukemie komt voor in verschillende vormen maar het gaat steeds om een vorm van kanker die het menselijke bloedsysteem aantast.

Weetje: Een roker inhaleert tot tien maal meer benzeen dan een niet-roker. Rokers lopen dus ook een groter risico om door leukemie getroffen te worden!

Formaldehyde

Formaldehyde of methanal is een kankerverwekkende stof voor de mens. Het wordt steeds vermeld op een pakje sigaretten ter waarschuwing van de schadelijke gezondheidsgevolgen.

Acroleïne

Deze stof zit in sigarettenrook en uitlaatgassen van voertuigen. Acroleïne beschadigt het menselijk DNA en veroorzaakt longkanker.

Metalen

Er zitten ook een aantal kankerverwekkende metalen in sigarettenrook:

 • Nikkel
 • Lood: Dit is een giftig zwaar metaal dat zich ophoopt in het lichaam
 • Kobalt
 • Beryllium

Arsenicum

Dit is een krachtig kankerverwekkend gif dat het menselijk hart kan beschadigen. Het kan ook DNA-schade aanrichten en onvruchtbaarheid veroorzaken.

Wat is tweedehandsrook?

Tweedehandsrook is de rook die in de omgeving terechtkomt door sigaretten, pijpen en sigaren. Niet-rokers worden er dus soms ongewenst aan blootgesteld.

Het moet gezegd: Deze ongewenste blootstelling was vroeger pakken hoger dan nu (dankzij striktere regelgeving).

Tweedehandsrook bestaat uit twee componenten:

 • Een hoofdstroom
 • Een zijstroom

Hoofdstroom van tweedehandsrook

Dit is de rook die uit de mond van een roker komt tijdens het uitblazen.

Zijstroom van tweedehandsrook

Deze component is rook die uit het brandende uiteinde van een sigaret, sigaar of pijp komt.

Deze zijstroom bevat in vergelijking met de hoofdstroom meer kleinere partikels die tot heel diep in onze longen penetreren. Bovendien bevat deze zijstroom ook hogere concentraties schadelijke stoffen dan de hoofdstroom.

In een kamer gevuld met sigarettenrook is 85% van de tweedehandsrook afkomstig van de zijstroom component. Dit zet natuurlijk ook de gezondheid van niet-rokers op het spel.

Opmerking: Passieve rokers (mensen die tweedehandsrook inademen) lopen wel minder risico dan de rokers zelf die de sigarettenrook rechtstreeks inademen.

Wat zijn de gezondheidsgevolgen van tweedehandsrook?

Blootstelling aan tweedehandsrook is altijd schadelijk. Passief roken is altijd schadelijk en er bestaat niet zoiets als het risicoloos inademen van tweedehandsrook.

Enkele gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door het inademen van tweedehandsrook:

 • Astma-aanvallen en een verergering van de situatie van astmapatiënten in het algemeen.
 • Pijnlijke ogen en/of een geïrriteerde keel en longen (dit is een vaak voorkomende klacht bij blootstelling aan sigarettenrook).
 • Kinderen met astma krijgen meer astma-aanvallen te verduren indien ze rokende ouders hebben. Een astma-aanval bij kinderen kan heel ernstig en in sommige gevallen zelfs levensbedreigend zijn…
 • Kinderen worden gevoeliger voor bronchitis en lopen samen met baby’s meer kans op een infectie van de luchtwegen, op onverklaarbaar hoesten en op een piepende ademhaling.
 • Kinderen met rokende ouders lopen meer kans om een oorontsteking op te lopen.
 • Blootstelling aan tweedehandsrook leidt tot een verhoogde kans op een hartaanval van 25 à 30% en een verhoogde kans op longkanker van 20 à 30% .
 • Onderzoek wijst uit dat chemicaliën in tweedehandsrook de hersenfunctie aantasten en de controle over de ademhaling verstoren bij baby’s. Met andere woorden, blootstelling aan tweedehandsrook kan leiden tot wiegendood (het plotseling overlijden van een kind in zijn/haar slaap). Via volgende link krijg je een mooi overzicht van enkele wetenschappelijke onderzoeken die het causaal verband tussen blootstelling aan tweedehandsrook en wiegendood aantonen.
 • Lees nog meer nefaste gezondheidsgevolgen van tweedehandsrook op onze specifieke pagina.

Kortom, een luchtreiniger voor sigarettenrook kan interessant zijn. Meer informatie hierover lees je verderop deze pagina.

[cta id=”15406″ align=”none”]

Wat is derdehandsrook?

Situatieschets

Naast zelf roken en passief roken, wat het inademen van tweedehandsrook is, blijkt nu ook dat derdehandsrook een bedreiging is voor onze gezondheid.

Derdehandsrook is eigenlijk de tweedehandsrook die achterblijft op oppervlaktes van objecten. Deze stapelt zich op naarmate de tijd verstrijkt en ze wordt dus ook progressief giftiger. Hierdoor wordt de leefomgeving giftiger naarmate de tijd vordert.

Het is bijvoorbeeld tweedehandsrook die in onze muren, plafonds, matrassen, meubels en tapijten trekt en op die manier langdurig in ons huis of appartement blijft hangen…

De geur van de vingers, het haar en de kledij van een roker… Iedereen kent deze hardnekkige en doordringende sigarettengeur. Wel, ook dit is derdehandsrook die je ruikt.

Het is een complex mengsel van giftige stoffen dat zich opstapelt in kledij, tapijten en stoffen meubilair. Zelfs indien een roker buiten gaat roken, brengt deze persoon toch nog steeds derdehandsrook mee naar binnen.

Baanbrekend onderzoek

Derdehandsrook is vervuiling van tabaksrook die achterblijft nadat de sigaret / sigaar / pijp is uitgedoofd. Er werd pas recent baanbrekend onderzoek over verricht door onderzoekster Martins-Green en collega’s (2014).

In deze studie werden muizen bestudeerd en meer bepaald de effecten van derdehandsrook op de organen van deze dieren.

Het onderzoeksteam stelde met verbazing vast dat blootstelling aan derdehandsrook significante schade toebracht aan de lever en de longen!

Ook de genezing en heling van wonden verliep trager dan onder normale omstandigheden zonder blootstelling aan derdehandsrook. Tenslotte werd ook geconstateerd dat de derdehandsrook hyperactiviteit veroorzaakte!

Onzichtbare vijand

Tot voor de publicatie van dit belangrijke wetenschappelijke onderzoek in 2014 was er eigenlijk maar heel weinig bekend over “derdehandsrook”…

Maar de schokkende resultaten van deze studie (zie verder hieronder) zetten een hele kettingreactie in gang van bijkomende studies.

De vervuiling in de woonplaatsen van rokers door derdehandsrook is hoog, zowel op oppervlaktes als qua stof en fijnstof. Deze vervuiling nestelt zich overal: van de woonkamer tot in de slaapkamer.

Lees nog meer info over luchtreiniging in slaapvertrekken op de volgende pagina’s:

De kankerverwekkende derdehandsrook blijkt ook sterk aanwezig te zijn in hotelkamers.

Wat zijn de gezondheidsgevolgen van derdehandsrook?

Details van het onderzoek qua gezondheidsschade

Het onderzoeksteam geleid door onderzoekster Martins-Green kon niet anders dan enkele schokkende conclusies maken.

Enkele gevolgen van blootstelling aan derdehandsrook:

 • Afwijkingen in verschillende organen en organensystemen
 • Verhoogde concentraties kankerverwekkende stoffen afkomstig van tabaksrook in het lichaam

Enkele specifieke vaststellingen van het onderzoek:

 • Derdehandsrook veroorzaakt verhoogde vetgehaltes in de lever en verhoogt de kans op niet-alcoholische leververvetting. Deze laatste aandoening kan leiden tot cirrose en leverkanker. Bovendien draagt ze ook bij tot hart- en vaatziekten.
 • In de longen stimuleert derdehandsrook de overmatige productie van collageen alsook hoge niveaus van cytokines. Cytokines zijn eiwitten die een rol spelen bij ontstekingsreacties en die dienen als chemische boodschapper binnen het immuunsysteem. Hierdoor verhoogt de kans op longfibrose en ontstekingsgebaseerde ziektes zoals COPD, longemfyseem en astma.
 • Huidwondes genezen veel trager bij blootstelling aan derdehandsrook. Dit is vergelijkbaar met het vertraagde genezingsproces waarmee rokers kampen na een operatie.
 • Tenslotte veroorzaakt blootstelling aan derdehandsrook ook hyperactief gedrag.

Gezondheidsgevolgen

Het baanbrekende onderzoek toont dus aan dat derdehandsrook volgende gezondheidsschade kan veroorzaken:

 • Hyperactiviteit
 • Leverschade (dit is dus orgaanschade door blootstelling aan derdehandsrook)
 • Longschade (dit is ook orgaanschade door blootstelling aan derdehandsrook)
 • Vertraagd genezingsproces van wondes
 • Blootstelling aan derdehandsrook kan ook leiden tot type II diabetes, zelfs bij personen zonder obesitas.

Een luchtreiniger voor sigarettenrook kan dus uw gezondheid beschermen.

Wie loopt er risico?

Vast staat dat derdehandsrook een stille en onzichtbare sluipmoordenaar is. Iedereen die in contact komt met deze rook loopt dus risico.

Deze rook is vooral een bedreiging voor ongeboren kinderen, baby’s, kinderen en volwassenen die samenleven met rokers of samenwerken met mensen in ruimtes waar roken was of is toegelaten.

Kinderen lopen het grootste risico

De hersenen van jonge kinderen zijn nog in volle ontwikkeling waardoor ze dus veel gevoeliger zijn voor giftige stoffen uit de omgeving (zoals lood bijvoorbeeld).

Het onderzoeksteam van de studie stelt bovendien ook dat gedragsproblemen van kinderen in verband staan met blootstelling aan tweedehands- en derdehandsrook.

Met andere woorden, kinderen die langdurig blootgesteld worden aan derdehandsrook lopen een significant groter risico om ernstigere neurologische aandoeningen te ontwikkelen.

Onderzoek wijst ook uit dat schoolgaande kinderen van ouders waarvan minstens één van de twee partners rookt vaker afwezig zijn op school wegens ziekte.

Kinderen die thuis blootgesteld worden aan tweedehands- en derdehandsrook zijn maar liefst 40 procent meer dagen afwezig op school door ziekte dan kinderen die in een gezin leven waar geen van beide ouders rookt!

Een luchtreiniger voor sigarettenrook kan dus heel waardevol blijken voor gezinnen met kinderen.

[cta id=”15406″ align=”none”]

Hoe de hinder van sigarettenrook in huis vermijden?

Sigarettenrook is hardnekkig en dringt overal in. Toch zijn er enkele manieren om het probleem van sigarettenrook te bestrijden!

Maak gebruik van de volgende tips:

 • Verlucht jouw woning of appartement. Open geregeld de ramen en zorg elke dag voor wat frisse lucht in huis. Door natuurlijk te ventileren kan je ook al wat stank uit de woonplaats verwijderen. De stank van sigarettengeur.
 • Maak eventueel gebruik van stoffen die nare luchtjes zoals de geur van sigarettenrook absorberen. Een goed voorbeeld hiervan is zuiveringszout, ook gekend als Natriumbicarbonaat. Ook azijn kan wonderen doen. Lees nog meer info op de volgende pagina die gaat over geurhinder in huis oplossen.
 • Heeft u gezinsleden die medicinale wiet op doktersvoorschrift gebruiken? Of heeft u wietrokende buren? En ervaart u stankoverlast? Lees dan meer informatie over wietgeurbestrijding met behulp van een luchtreiniger.
 • Maak eventueel gebruik van aromatherapie zoals geurkaarsen, lichtgevende ringen en geurverfrissers. Zo kan je een aangename geur verspreiden in kamers die bezoedeld zijn met sigarettenrook.
 • Maak gretig gebruik van potpourri, een kleurrijk mengsel van natuurlijke geurende bestanddelen zoals blaadjes van bloemen, kruiden en specerijen. Je kan er enkele schaaltjes of bokalen mee opvullen. Het ziet er kleurrijk en natuurlijk uit en het zorgt voor een fijne geur in jouw woning!
 • Heb je tapijten die bevuild zijn door derdehandsrook? Pak ze dan eens aan met een stoomreiniger!
 • Laat gordijnen één keer per jaar droogreinigen.
 • Indien er binnen gerookt werd kan je derdehandsrook aanpakken als volgt: Reinig de muren, deuren en plafonds met een mengsel van water en Natriumbicarbonaat en/of azijn.
 • Maak gebruik van een kwalitatieve luchtreiniger voor sigarettenrook (zie gedetailleerde informatie hieronder).
 • Pak matrassen in slaapkamers aan met een krachtige anti-allergie stofzuiger. Op deze manier vermijd je dat je met een klassieke stofzuiger schadelijke bioaerosols in de binnenlucht blaast. Lees meer tips over hoe je met een anti-allergeen stofzuiger allergenen kunt bestrijden of bekijk direct de FilterQueen Majestic oppervlaktereiniger, een echt toptoestel met ingebouwde geurkamer voor aromatherapie en uniek filtersysteem.
 • Lees twee andere algemene pagina’s over geurbestrijding: Muffe geuren in de woning neutraliseren en hoe vieze geurtjes in huis verwijderen.
 • Lees de specifieke pagina’s over sigarettengeur verwijderen en sigarettenrook verdrijven.

Wat is de beste luchtreiniger voor sigarettenrook?

Niet elk luchtreinigingstoestel is even geschikt om sigarettenrook uit de lucht te filteren. Het is dus belangrijk om de juiste keuze te maken en geen geld te verspillen aan een verkeerd toestel dat niet de gewenste resultaten levert.

Zo zijn de meeste laaggeprijsde toestellen niet in staat om de fijnste en schadelijkste partikels en gasvormige deeltjes doeltreffend uit de lucht te filteren.

Simpelweg omdat wonderen niet bestaan. Je kan niet verwachten dat een hobbytoestel dezelfde resultaten oplevert als een professioneel toestel. Daarvoor liggen de gebruikte materialen en filtersysteem te ver uiteen.

De ene luchtreiniger is de andere niet.

Er bestaan verschillende kwalitatieve luchtreinigers die in staat zijn om de schadelijke deeltjes en gasvormige molecules van sigarettenrook uit de lucht te halen.

Aandachtspunten luchtreiniger voor sigarettenrook

Op zoek naar een geschikt luchtzuiveringstoestel? Maar zie je door de bomen het bos niet meer? Focus dan even op de basis en de essentie!

Wat is cruciaal om op een slimme, effectieve en efficiënte manier sigarettenrook uit de lucht te zuiveren?

[cta id=”15405″ align=”none”]

Filtertechnologie

Wat absoluut aanwezig moet zijn in het toestel om doeltreffend sigarettenrook te bestrijden, is een mechanische en/of elektrostatische filter om de fijnste partikels te onderscheppen.

Contacteer ons gerust voor meer informatie hieromtrent.

Actieve koolstoffilter

Een actieve koolstoffilter is ook cruciaal om ongewenste geuren zoals de indringende geur van sigarettenrook te adsorberen.

Een actieve koolstoffilter heeft ultrafijne poriën om de gasvormige sigarettenrook op te nemen via adsorptie. Dit proces van adsorptie valt niet te verwarren met het proces absorptie. Deze laatste term verwijst namelijk naar de opname van vloeistoffen.

Bij adsorptie van sigarettenrook hechten de moleculen van de rook zich aan het oppervlak van de actieve koolstoffilter.

De molecules van de sigarettengeur worden dus geïntercepteerd in de poriënstructuur van de actieve koolstof. Door dit hechtingsproces verdwijnt de geur van de stinkende rook in de binnenlucht.

In de praktijk spreekt men naast koolstoffilters ook over houtskoolfilters. Dit zijn synoniemen en deze termen worden door elkaar gebruikt.

Weetje: Er is een proces vereist om koolstof te transformeren in actieve koolstof. Van zodra het proces voorbij is, zijn er microscopische poriën gevormd met een grote oppervlakte. En dat is perfect voor de adsorptie van gas.

Ervoor zorgen dat een luchtreiniger uitgerust is met genoeg actieve koolstof is dus extreem belangrijk. Het is nog belangrijker indien het gaat om sigarenrook in privésfeer maar ook indien het gaat om sigarenrook in sigarenlounges.

Er zijn nogal wat goedkope luchtzuiveringstoestellen op de markt die beweren heel goed te zijn op het gebied van de bestrijding van sigarettenrook. Maar de resultaten van dergelijke toestellen zijn schrijnend en gewoonweg een geldverspilling.

Goedkoop is duurkoop.

Actieve koolstof is koolstof die een proces onderging. Dit betekent dat een degelijke actieve koolstoffilter dus ook wat centen kost. Maar besparen op deze filter is waanzin wanneer het om de zuivering van sigarettenrook gaat.

Een goede kwalitatieve filter uit actieve houtskoolfilter is gewoon noodzakelijk om tabaksgeur te verwijderen.

Efficiëntie van het filterproces

De efficiëntie van een luchtreiniger hangt af van verschillende factoren. Er zit ook veel verschil op luchtreinigingstoestellen in het algemeen qua efficiëntie.

Maak je huiswerk bij de zoektocht naar een luchtreiniger voor sigarettenrook en ga niet over één nacht ijs.

Contacteer ons voor een persoonlijke oplossing op maat, vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Capaciteit

De capaciteit qua luchtvolume is ook belangrijk om een geschikte luchtreiniger voor sigarettenrook te selecteren.

Een geschikte luchtreiniger moet in staat zijn om fijne partikels en gasvormige deeltjes te verwijderen aan hetzelfde tempo als waaraan de lucht bevuild wordt.

Met andere woorden, elk luchtzuiveringstoestel heeft een maximale capaciteit qua luchtvolume om efficiënt te blijven functioneren.

De totale luchtinhoud van de desbetreffende ruimte(s) moet bij voorkeur meerdere malen per uur ververst kunnen worden door het toestel.

Je kan in dit kader ook wat opsteken over de CADR van luchtreinigers en ook over de belangrijke rol die de grootte van de vertrekken speelt bij de selectie van een geschikte luchtreiniger voor sigarettenrook.

Onderhoudskost

Vermijd verrassingen en verdoken kosten na de aankoop van de luchtreiniger. Doe je huiswerk en bekijk in detail wat de vereisten voor de filters zijn.

Moeten de filters periodiek vervangen worden? Indien dit het geval is, om de hoeveel tijd? Met andere woorden, aan welke frequentie dienen de filter(s) vervangen te worden.

En wat is de kostprijs van deze filter(s)?

Communiceer hier duidelijk over alvorens aan te kopen. Enkel op deze manier kan je een doordachte aankoopbeslissing nemen.

Er zit enorm veel verschil op luchtreinigers qua onderhoudskosten en de kosten van de filters.

Aangezien het de bedoeling moet zijn om een kwalitatieve luchtreiniger voor sigarettenrook te vinden, speelt de jaarlijkse onderhoudskost een rol. Je koopt zo’n toestel namelijk voor de middellange en de lange termijn.

Garantie

De garantie op een luchtreiniger wordt vaak over het hoofd gezien. Of wordt zelfs soms gewoon als iets banaals beschouwd.

Echter, een kwalitatieve luchtreiniger worden getypeerd door een langere fabrieksgarantie. Ook op het gebied van garanties zit er enorm veel verschil op luchtreinigers.

Hoe kwalitatiever het toestel, hoe langer de garantietermijn.

De garantietermijn van een luchtreiniger voor sigarettenrook dien je dus ook op te nemen in het vergelijkingsproces.

Weetje: Wist je dat er garantietermijnen tot 20 jaar mogelijk zijn (mits tijdig en periodiek vervangen van de filters).

Advies over luchtreinigers – Contacteer ons

Wens je wat begeleiding bij de selectie van een geschikte luchtreiniger voor sigarettenrook?

Dan ben je Luchtreinigeradvies aan het juiste adres.

Aarzel niet en bekom gratis en vrijblijvend advies op maat.

Wij zijn een onafhankelijke partij die de beste luchtreiniger voor uw situatie kan aanbieden. Kwalitatieve toestellen aan scherpe prijzen, daar staan wij voor.