luchtreiniger kinderkamer voorkomen is beter dan genezen

Een luchtreiniger op de kinderkamer plaatsen… Biedt dit een meerwaarde of is dit onzin en welke kinderen varen er wel bij?

Op deze pagina ontdek je alles over luchtvervuiling, het effect ervan op kinderen en waarom er nood is aan preventieve maatregelen.

Alles wat je op deze pagina leest is gebaseerd op een officieel boek van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) genaamd “Effects of air pollution on children’s health and development“.

Intro

Dit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie werd geleid door een speciale werkgroep. Deze werkgroep bestond uit toonaangevende wetenschappers uit de vakgebieden epidemiologie, toxicologie en volksgezondheid.

In deze studie werd onderzoek van het voorbije decennium samengevat.

Meer bepaald wordt er in dit boek aandacht besteed aan de effecten van luchtvervuiling in hedendaagse Europese steden op:

 • De gezondheid van kinderen
 • De ontwikkeling van de longfunctie
 • Infecties tijdens de kindertijd
 • De ontwikkeling en hevigheid van allergische ziektes (inclusief astma en kinderastma)
 • Kinderkanker
 • De neurologische ontwikkeling

Er werden voor elk van deze gezondheidsproblemen ook conclusies getrokken over de waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband met luchtvervuiling.

Vatbaarheid van kinderen voor luchtvervuiling

Kinderen zijn heel kwetsbaar voor blootstelling aan luchtvervuiling en ook veel kwetsbaarder dan volwassenen. Deze speciale kwetsbaarheid van kinderen is het gevolg van enkele verschillen tussen kinderen en volwassenen.

Kinderen worden meer blootgesteld aan luchtvervuiling en er komen hogere dosissen verontreinigende stoffen in hun longen terecht omwille van de volgende redenen:

 • Het continue groeiproces en ontwikkeling van hun longen,
 • Hun onvolledige metabolische systemen,
 • Onrijpe afweermechanismen,
 • Hun hoog aantal luchtweginfecties ten gevolge van pathogene bacteriën
 • Specifieke activiteitspatronen van kinderen (zoals buiten spelen en verhoogde ventilatie door te spelen en te oefenen)

Impact van luchtvervuiling op het ademhalingsstelsel van kinderen

Het ademhalingsstelsel van een kind is het gedroomde doelwit voor verontreinigende stoffen in de lucht.

Deze stoffen veroorzaken een ruim aantal acute en chronische effecten.

Dit kan zowel als enkele risicofactor of zoals vaker het geval is, in combinatie met andere externe factoren en/of de specifieke vatbaarheid van het kind.

Mechanismes waardoor luchtvervuiling het ademhalingsstelsel van kinderen beschadigt

 • De ontwikkelende longen van een foetus alsook de longen van een zuigeling zijn heel vatbaar voor schade aangericht door giftige stoffen in de longen. Het gaat om verontreinigende stoffen in de lucht die qua concentratieniveau geen effect hebben op volwassenen.
 • Ontgiftingssystemen vertonen een tijdsafhankelijk patroon gedurende de longontwikkeling voor en na de geboorte. Dit tijdsafhankelijk patroon is deels verantwoordelijk voor de verhoogde vatbaarheid van jonge kinderen voor vervuilende stoffen.
 • Studies op dieren tonen aan dat blootstelling aan luchtvervuiling in de baarmoeder en na de geboorte kan leiden tot vertraagde longgroei.
 • Dieren en mensen die zowel in vivo als in vitro blootgesteld worden aan dieseldeeltjes maken meer allergische antilichamen IgE aan en vertonen een verhoogde sensibilisatie voor aeroallergenen.
 • Luchtvervuilende deeltjes reageren op andere omgevingsfactoren zoals allergenen, virussen en dieet. Deze reactie en het samenspel met andere factoren beïnvloedt de totale impact van luchtvervuilende deeltjes op de gezondheid van kinderen.

Acute luchtweginfecties

Luchtvervuiling (fijnstofdeeltjes PM10 en PM 2.5, ozon, zwaveldioxide en stikstofdioxide) werd geanalyseerd en dit bracht de volgende vaststellingen aan het licht:

 • Luchtvervuiling zorgt voor meer problemen (veelal infecties) met de onderste en bovenste luchtwegen bij kinderen.
 • Er bestaan interactiemechanismen tussen luchtvervuiling en infecties.
 • Onderzoek wees uit dat het verminderen van de luchtvervuiling de gezondheid van kinderen kan verbeteren. Een kwalitatieve luchtreiniger op de kinderkamer installeren kan dus zeker en vast een meerwaarde betekenen voor de gezondheid van uw kinderen.

[cta id=”15406″ align=”none”]

De impact van luchtvervuiling op astma en allergieën bij kinderen

Astma is een chronische ziekte van het ademhalingsstelsel welke gekenmerkt wordt door een ontsteking van de luchtwegen en een variabele obstructie van de luchtstroom.

De gezondheid van de luchtwegen van kinderen, zoals die van kinderen met astma die reeds kwetsbaarder zijn voor luchtvervuiling, verbetert substantieel bij een daling van de luchtvervuiling.

Vooral een daling van de luchtvervuiling afkomstig van de uitstoot van motorvoertuigen heeft een heel gunstige invloed op de gezondheid van kinderen.

Een kwalitatieve luchtreiniger tegen fijnstof op de kinderkamer plaatsen is dus zeker geen slecht idee …

Ontwikkeling van de longfunctie

Studies van de longfunctie van kinderen tonen het volgende aan:

 • Kinderen die in regio’s met veel luchtvervuiling wonen hebben te kampen met een gedaalde longfunctie,
 • Er is een verband tussen chronisch verhoogde luchtvervuiling en vertraagde groei van de longfunctie van kinderen,
 • Een daling van de luchtvervuiling leidt tot verbeteringen van de longfunctie van kinderen en/of tot een verbeterde groeisnelheid van de longen van kinderen,
 • Er is een verband tussen acute blootstelling aan luchtvervuiling en de gebrekkige maar omkeerbare werking van de longfunctie,
 • Kinderen die buiten veel tijd doorbrengen in verontreinigde omgevingen of kinderen met slechte voedingsgewoontes kunnen ernstiger getroffen worden door luchtvervuiling.

Studies tonen aan dat de effecten van luchtvervuiling op de longfunctie cumulatief kunnen zijn op een 20-jaar durende groeiperiode. Bovendien is het onzeker of de chronische schadelijke effecten omkeerbaar zijn…

Verband tussen afwezigheid op school & luchtvervuiling

De meeste (maar niet alle) gepubliceerde studies tonen aan dat er een klein maar waarneembaar verband bestaat tussen de aanwezigheid van vervuilende stoffen in de lucht en absenteïsme op school.

Het effect van deze positieve correlatie is klein maar wel waarneembaar. Dit betekent dat luchtvervuiling effectief de gezondheid van kinderen aantast en dat vooral de ademhalingsstelsels van kinderen eronder lijden.

Luchtvervuiling en kinderkanker

Tot op heden duiden het eerder beperkte aantal studies aan dat er geen verhoogd risico op kinderkanker is door verkeersgerelateerde luchtvervuiling binnenshuis.

Echter, het beperkte aantal studies, de methodologische beperkingen van de onderzoeken en de afwezigheid van volledige consistentie over de studieresultaten sluiten het maken van een duidelijke conclusie over de afwezigheid van een effect uit.

Neurologische en gedragsmatige effecten

Lood

Talloze studies bekeken het effect van blootstelling aan lood zowel voor (in de baarmoeder) als na de geboorte.

Hieruit blijkt dat neurologische gebreken op het gebied van cognitieve vaardigheden (spraak, gehoor, zicht, beweging en begrip) veroorzaakt worden door blootstelling aan lage concentraties lood in de omgeving.

Organisch kwik

Het oorzakelijk verband tussen blootstelling aan organisch kwik in de omgeving en neurologische beperkingen is suggestief. Twee grote studies kwamen namelijk tot conflicterende conclusies.

Mangaan

Er is onvoldoende bewijs om te kunnen spreken over een link tussen blootstelling van kinderen aan concentraties mangaan in de omgeving en neurologische beperkingen. Er is onvoldoende onderzoek en data beschikbaar.

PCB’s in de omgeving

De link tussen blootstelling aan pcb’s in de omgeving in de kindertijd en neurologische beperkingen qua cognitieve, neurologische of psychomotorische ontwikkeling is suggestief.

Dit komt doordat het moeilijk is om uit de studies de pcb’s aan te duiden als de enige oorzakelijke factor.

Opmerking: Polychloorbifenyl (pcb) is een klasse van organische stoffen met 1 tot 10 chlooratomen die vastzitten aan bifenyl.

Conclusie

Vele zaken verdienen bijkomend onderzoek. Toch is er reeds duidelijk bewijs van een causaal verband tussen luchtvervuiling en de gezondheid van kinderen en pasgeborenen.

Luchtvervuiling heeft reeds een impact op kinderen terwijl ze nog niet geboren zijn… Luchtvervuiling heeft met andere woorden een impact op kinderen in de prenatale fase (in de baarmoeder).

Meer specifiek wordt de groei van de longen negatief beïnvloed en stijgt het risico op overlijden.

Concentraties luchtvervuiling die dagdagelijks voorkomen in Europese steden kunnen luchtweginfecties verergeren. Deze luchtweginfecties bij kinderen zijn de hoofdoorzaak van ziektes en overlijden bij jonge kinderen.

Verkeersgerelateerde luchtvervuiling beïnvloedt bovendien de groeisnelheid van de longen.

Deze conclusies zorgen voor sterke argumenten voor de politiek, de wetgevers en alle burgers om luchtvervuiling te verminderen. Door de luchtvervuiling te verminderen kan de schadelijke invloed ervan op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen voorkomen worden.

Als ouder met verantwoordelijkheidsgevoel kan je bijvoorbeeld een kwalitatieve luchtreiniger op de kinderkamer installeren die past bij jullie situatie. Deze investering is eigenlijk net zoals kwalitatieve kinderkleding een noodzaak voor jouw oogappel(s) en jezelf (qua gemoedsrust).

[cta id=”15406″ align=”none”]

Luchtreiniger aanschaffen? – 4 aandachtspunten

Een luchtreiniger op de kinderkamer plaatsen vereist enkele specifieke aandachtspunten:

Capaciteit van het toestel

Een luchtreiniger die dienst moet doen in de kinderkamer is compacter dan een toestel voor in de leefruimte. Een kinderkamer is namelijk kleiner dan een woonkamer en/of open keuken bijvoorbeeld.

Hou dus rekening met de capaciteit van het toestel. Deze dienst qua capaciteit goed aan te sluiten bij de oppervlakte van de slaapkamer van je kind.

Lees in deze context nog meer over de Clean Air Delivery Rate van luchtreinigers.

Grootte en oppervlakte van de kinderkamer

De oppervlakte van de slaapkamer van je kind, uitgedrukt in vierkante meter, is een belangrijke factor bij de aankoop van een luchtreiniger voor kinderen.

De effectiviteit van zo’n luchtzuiveraar voor kinderen hangt af van de oppervlakte van deze kamer.

Als je bijvoorbeeld een luchtreiniger zou installeren die qua capaciteit minder vierkante meter kan dekken dan de oppervlakte van de kinderkamer, zal de luchtreiniger niet optimaal werken.

Met andere woorden, zorg ervoor dat de luchtreiniger op de kinderkamer voldoende capaciteit heeft en dus minstens de oppervlakte van de kamer aankan.

Lees hier waarom kamergrootte een belangrijke rol speelt tijdens het selectieproces van een luchtreiniger.

Geluidsniveau van luchtreiniger op de kinderkamer

Aangezien het om een luchtreiniger voor in de slaapkamer van jouw kind of kinderen gaat, is het aangewezen om ook het geluidsniveau van de luchtreiniger onder de loep te nemen.

Er bestaan honderden toestellen en dus ook honderden geluidsniveaus. Er bestaan ook luchtreinigers die specifiek ontworpen werden om stil te zijn (dit heet fluisterstil in vaktermen). Ontdek er meer gedetailleerde informatie over op onze pagina Stille luchtreinigers voor geluidsgevoelige situaties.

Aankoopgids

Graag willen we nog even jouw aandacht vestigen op onze ultieme aankoopgids voor luchtreinigers.

Lees nog veel meer tips en inzichten over het aankopen van een geschikte luchtreiniger op de volgende overzichtspagina.

Contacteer ons voor advies op maat

Vraag je je af welke luchtreiniger geschikt is voor jouw kind of kinderen? Twijfel je over bepaalde toestellen of heb je bepaalde wensen die dienen te worden vervuld?

Contacteer ons dan gerust voor vrijblijvend advies op maat via de volgende pagina.

Wenst u nog meer info te lezen over luchtreinigers op slaapkamers voor jong en oud? Consulteer dan de volgende pagina’s: