luchtfilter slaapkamer beter slaapcomfort en betere gezondheid

Luchtfilter slaapkamer kopen? Topidee volgens studie!

Volgens een studie van Billings et al. kunnen hoge concentraties van luchtvervuiling op termijn uw nachtrust verpesten.

Hieronder ontdekt u de belangrijkste bevindingen van deze studie en krijgt u bruikbare richtlijnen om een kwalitatieve luchtreiniger te kunnen selecteren. Een degelijke luchtfilter voor de slaapkamer kan namelijk uw nachtrust en levenscomfort verbeteren!

Doel van de wetenschappelijke studie

Tot voor het uitvoeren van deze wetenschappelijke studie was er niet bijster veel geweten over het effect van luchtvervuiling op slaap en nachtrust. Er was wel al ontdekt dat luchtvervuiling een nefaste invloed heeft op het hart en de longen.

Er was dus dringend nood aan een degelijk en diepgaand onderzoek om het verband tussen luchtpollutie en nachtrust te onderzoeken.

Martha E. Billings was de leidinggevende professor voor deze nieuwe wetenschappelijke studie: “Relationship of Air Pollution to Sleep Disruption: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) Sleep and MESA-Air Studies”.

De hypothese bij aanvang van deze studie was dat luchtvervuiling waarschijnlijk een negatieve effect heeft op de nachtrust.

De onderzoekers verwachtten dit omdat wetenschappelijk onderzoek reeds aantoonde dat luchtvervuiling irritatie, zwelling en verstoppingen van de bovenste luchtwegen veroorzaakt.

Daarnaast verwachtte men bij aanvang van de wetenschappelijke studie ook dat luchtvervuiling het centraal zenuwstelsel aantast alsook bepaalde delen van de hersenen welke slaap en slaappatronen controleren en regelen.

Resultaten studie – Luchtvervuiling & het effect op nachtrust

De bestudeerde doelgroep werd opgedeeld in verschillende groepen. De studie leverde enkele frappante resultaten op:

 • De groep die gedurende een periode van vijf jaar werd blootgesteld aan de hoogste concentraties NO2 (Stikstofdioxide), wat verkeersgerelateerde vervuilende gassen zijn, had bijna 60 procent meer kans op een lagere slaapefficiëntie en dus een verlaagd slaapcomfort wanneer deze vergeleken werd met de groep die gedurende dezelfde periode werd blootgesteld aan de laagste concentraties Stikstofdioxide.
 • De groep die gedurende een periode van vijf jaar werd blootgesteld aan de hoogste concentraties fijnstofdeeltjes, PM 2.5 om precies te zijn, had bijna 50 procent meer kans op een verlaagde slaapefficiëntie.
 • Definitie slaapefficiëntie: Het percentage van de tijd dat men in bed doorbrengt al slapend versus wakker zijnde.

Daarnaast werd door de onderzoekers aangehaald dat luchtvervuiling binnenshuis ook op korte termijn significante effecten zou kunnen hebben op slaapkwaliteit en slaapcomfort.

Conclusie van deze wetenschappelijke studie

De nieuwe bevindingen van deze studie tonen aan dat het mogelijk is dat mensen die geregeld worden blootgesteld aan luchtvervuiling, niet alleen meer risico lopen op hart- en longziekten maar ook op een verminderde slaapkwaliteit.

Hogere concentraties van verkeersgerelateerde luchtvervuiling leiden tot een verhoogde kans op slaapstoornissen en een verstoorde nachtrust. Ander wetenschappelijk onderzoek wees trouwens aan dat uw promotiekansen op het werk er ook door kunnen slinken.

Volgens de hoofdonderzoeker van dit onderzoek, Professor Billings, kan het verbeteren van de luchtkwaliteit een manier zijn om een gezonde nachtrust te bevorderen.

Hoe kan men nu de luchtkwaliteit van een slaapkamer gaan verbeteren indien er fijnstofdeeltjes en stikstofdioxide moet bestreden worden? Wel… Met behulp van een kwalitatieve luchtreiniger kan de lucht gezuiverd worden!

Luchtfilter slaapkamer kopen? Dit kan de oplossing zijn om de luchtkwaliteit in uw slaapkamer en vervolgens ook uw nachtrust te verbeteren!

Luchtfilter slaapkamer: Oplossing voor een betere nachtrust

Een kwalitatieve luchtfilter die past bij uw slaapkamer kan een veilige en effectieve oplossing zijn om uw nachtrust te verbeteren en om slaapstoornissen en een verstoorde nachtrust te vermijden.

Tijdens het selectieproces dient zeker en vast rekening te worden gehouden met de richtlijnen van hoofdonderzoeker Billings voor toekomstig onderzoek.

Volgens de Professor dient dergelijk toekomstig onderzoek zich te richten op de exacte oorzaken van de verstoorde nachtrust. Zo zou het kunnen zijn dat verkeerslawaai en/of bepaalde omgevingsfactoren ook een rol spelen!

Concreet betekent dit dat een geschikte luchtfilter voor de slaapkamer zeker en vast geen storende geluiden voor de nachtrust mag produceren. Op zoek naar “goede luchtfilter slaapkamer” in de zoekmachines? Kies dan voor een stille luchtfilter die voorzien is van geluiddempende technologie en materialen.

Het laatste wat men nodig heeft om van een goede nachtrust te kunnen genieten, is een luidruchtige luchtreiniger waarvan de ventilator precies klinkt zoals de schroef van een opstijgende helikopter.

Andere aandachtspunten – Luchtfilter slaapkamer

Staat u op het punt om iets te doen aan uw slechte nachtrust? Beleeft u constant woelige nachten en heeft dit een effect op uw humeur en/of uw prestaties en/of efficiëntie op de werkvloer of de schoolbanken? Dan kan luchtvervuiling er zeker en vast iets mee te maken hebben.

Leeft u nabij drukke verkeerswegen waar veel uitlaatgassen vrijkomen? Of woont u gewoon pal in het centrum van een stad waar ook een pak uitlaatgassen dichtbij de grond hangen? Of woont u dichtbij een industrie- of bedrijvenzone waar de fijnstofconcentraties hoger liggen dan ergens anders?

Ga dan niet over één nacht ijs en ga gestructureerd te werk om de juiste luchtfilter voor uw slaapkamer en klachten te selecteren!

Enkele bijkomende aandachtspunten waaraan u moet denken wanneer u op zoek bent naar een geschikt toestel voor op uw slaapkamer:

 • Onderhoudskost (hoeveel keer dient u de filter(s) te vervangen en wat kosten deze?)
 • Energiekost (Hoeveel elektriciteit verbruikt de luchtfilter op de verschillende standen? U wenst zeker en vast geen gulzig toestel in uw slaapkamer te halen)
 • Polyvalentie (Wenst u het toestel overdag in andere ruimtes in te schakelen?)
 • Geluidsniveau (Wat u niet wenst, is een vervelende en luidruchtige luchtreiniger die klinkt zoals een opstijgende helikopter. U wenst een stille luchtreiniger met geluiddempende materialen)
 • Garantie (Koopt u graag spotgoedkope Chinese producten waardoor u later niet kunt genieten van een deftige garantie? Of begrijpt u dat kwaliteit en een goede garantie wat centen waard zijn?)
 • Lichtvervuiling (Wordt u volledig gek wanneer de wekker met lichttherapie van uw partner afgaat? En is uw nachtrust compleet verstoord wanneer er een minuscuul lampje van een elektronisch apparaat zoals een smartphone brandt of pinkt? Kies dan voor een luchtfilter die niet versierd is zoals een kerstboom vol lichtjes!)
 • Filtersysteem (Wat zijn uw exacte lichamelijke klachten? Over welk type rondzwevende deeltjes gaat het?)
 • Wat is de oppervlakte en de luchtinhoud van uw slaapkamer? (De kamergrootte van uw slaapkamer is een belangrijke factor en deze heeft samen met de capaciteit van de luchtreiniger een invloed op de Clean Air Delivery Rate van het toestel)

Contacteer ons – Luchtfilter slaapkamer op maat

Begrijpt u dat het selecteren van een geschikte luchtfilter voor op de slaapkamer een kunst is? En ziet u eigenlijk door de bomen het bos niet meer?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons! Wij zijn u met plezier van dienst met vrijblijvend advies op maat van uw persoonlijke situatie.

Wenst u nog meer diepgaande informatie te lezen hieromtrent? Bekijk dan zeker en vast ook eens volgende pagina’s: