fijnstof printers bedreiging voor gezondheid medewerkers op werkvloer

Tot op welk niveau zijn printers op kantoor echt verantwoordelijk voor luchtvervuiling? Fijnstof printers als bedreiging voor de menselijke gezondheid… Realiteit of fictie?

Op deze pagina over vervuilende printers ontdekt u er alles over.

Fijnstof printers – Wat is het?

Voor het effectieve printen van letters, cijfers en tekens wordt gebruik gemaakt van toners. Een toner is eigenlijk een soort inktreservoir dat verwerkt zit in printers, laserprinters, kopieertoestellen, faxtoestellen, enzovoort.

In zo’n toner zit een verzameling van allerlei stoffen:

 • Kleurpigmenten
 • Koolzwart (Carbon Black in het Engels)
 • Harsdeeltjes om de toner op het papier te fixeren en te smelten
 • Magnetiseerbare metaaloxiden die een elektrostatische lading opwekken

Het mengsel in zo’n toner bestaat dus uit een mix van allerlei ultrafijne deeltjes. En het zijn deze deeltjes die tijdens het printproces kunnen vrijkomen in de binnenlucht op kantoor…

Hoe groot is het probleem?

Printers en kopieermachines zijn quasi in elk bedrijf en op elk kantoor aanwezig. Ze zijn wijdverspreid en iedereen heeft er wel eentje staan.

Het probleem belangt iedere medewerker aan. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de periodieke vervanging van toner-cassettes worden wel het vaakst blootgesteld aan de hoogste concentraties.

Maar ook personeelsleden die in dezelfde ruimte van de printer(s) werken en medewerkers waarvan het bureau dichtbij de printer(s) staat opgesteld, lopen een grotere kans op gezondheidsproblemen.

Vanzelfsprekend hangt alles af van situatie tot situatie.

Als de printtoestellen dagdagelijks intensief gebruikt worden bijvoorbeeld zal de luchtvervuiling vanzelfsprekend veel hoger liggen.

Impact van printers op gezondheid en veiligheid

Er worden dus toners gebruikt in printers, fotokopieertoestellen, laserprinters en faxtoestellen. Hierdoor kunnen schadelijke stofdeeltjes vrijkomen in de werkruimte.

Schadelijke stoffen die vrijkomen tijdens het printen

Voorbeelden van dergelijke schadelijke stoffen die vrijkomen tijdens het printen zijn:

 • Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zoals tolueen, styreen en benzeen
 • Stikstofdioxide (NO2)
 • Stof (met als bron het papier)
 • Koolstofverbindingen die gechloreerd zijn
 • Fijnstof printers, dit is poeder uit de toner dat in bepaalde gevallen zware metaaldeeltjes kan bevatten zoals nikkel, kwik en kobalt
 • Bij oude apparaten en toestellen: Ozon (O3). Bij de meeste moderne toestellen is dit veel minder het geval.

Deze vrijkomende stoffen kunnen hinder veroorzaken bij medewerkers. In bepaalde gevallen kunnen ze ook de gezondheid van werknemers schaden!

Veel hangt af van de ventilatie in het kantoor en het gebouw. Bij goede ventilatie en verluchting blijven de concentraties van deze stoffen in de binnenlucht beperkt tot een minimum.

Echter, in realiteit blijkt een goede ventilatie eerder de uitzondering dan de regel…

En dus is er dikwijls wel sprake van schadelijke concentraties van bepaalde stoffen binnen op kantoor.

Symptomen en gevaren

Werkt u op kantoor en staat er een printer die meer warm dan koud staat? En vraag je jezelf af of bepaalde symptomen van je lichaam het gevolg zijn van de uitstoot van deze printer?

Enkele vaak voorkomende symptomen en gevaren van printers op een rijtje:

 • Allergie (benauwdheid, astma, astma-aanvallen, huidallergie)
 • Irritatie omwille van ozon:
  • Tranende ogen
  • Prikkelende keel
  • Geïrriteerde luchtwegen
 • Irritatie door blootstelling aan formaldehyde (omwille van reactie van ozon met stikstofdioxide):
  • Geïrriteerde ogen
  • Overgevoelige keel
  • Hypergevoelige en geïrriteerde luchtwegen
 • Permanente schade aan de luchtwegen en longen aangezien er zware metalen in het vrijgekomen fijnstof kunnen zitten. Deze microscopisch kleine deeltjes kunnen het longweefsel op termijn naar de vaantjes helpen.

Moderne toestellen produceren veel minder ozon dan oudere apparaten. Maar de ozonproductie neemt ook gewoon toe indien het toestel, nieuw of oud, slecht onderhouden wordt.

U las hierboven dat luchtwegen, ogen en keel geïrriteerd kunnen geraken door een reactie van ozon met stikstofdioxide.

Ozon kan namelijk reageren met stikstofdioxide onder invloed van (dag)licht. Uit zo’n reactie ontstaan dan aldehyden zoals bijvoorbeeld formaldehyde.

Printers stoten ook fijnstof uit. En dit fijnstof printers kan tot permanente longschade leiden. Lees hier meer informatie over longfibrose en longemfyseem.

Tips en oplossingen

Positionering printer(s)

Printers en fotokopieertoestellen worden vaak heel klassiek gepositioneerd op kantoor…

Deze toestellen worden namelijk vaak in een minder goed geventileerd hokje geplaatst. Het hoeft geen betoog dat zo’n opstelling tot een opeenstapeling van schadelijke stoffen in de binnenlucht kan leiden.

Tracht steeds te kiezen voor een opstelling van de toestellen die ventilatie mogelijk maakt. Bijvoorbeeld dichtbij een schuifraam, kantelraam of ventilatierooster.

Het is een goed idee om dergelijke printertoestellen in een aparte goed geventileerde ruimte te plaatsen.

Zorgvuldige vervanging van toners

De toners die in printertoestellen zitten bevatten een mengsel van allerlei stoffen. Het is belangrijk om zorgvuldig om te springen met deze toners wanneer ze moeten vervangen worden.

Maak er geen bruuske bewegingen mee en sta er zeker niet mee te schudden, dansen of springen. Dit zorgt alleen maar voor meer fijnstofdeeltjes in de lucht op kantoor.

Twee tips voor het vervangen van de toners:

 1. Draag handschoenen en een mondmasker wanneer u een toner vervangt. Verwissel nooit een toner zonder handschoenen aan te trekken.
 2. Behandel een gebruikte toner als gevaarlijk chemisch afval. Laat zo’n toner dus zeker en vast niet onbeschermd rondslingeren op kantoor. Verpak de toner in een plastic verpakking en sluit het zaakje af. Laat het vervolgens op de juiste manier recycleren en gooi zo’n toner dus niet in de gewone vuilnisbak.

Goed geïnformeerd printer aankopen

Staat uw bedrijf net op het punt om verouderde printerapparatuur te vervangen door modernere toestellen? Hou dan zeker ook rekening met de volgende parameters bij de aankoopbeslissing:

 • Geluidsoverlast
 • Warmteproductie
 • Productie van ozon
 • Vrijkomen schadelijke stoffen tijdens printproces

Met andere woorden, niet alleen snelheid, kosten van een bedrukt vel papier en gebruiksgemak mogen een rol spelen tijdens het aankoopproces.

Ook de productie van schadelijke stoffen, warmte en geluid moeten in rekening genomen worden om tot een gezonde en aangename werkomgeving te komen.

Luchtzuivering van fijnstof printers

Er moet op zijn minst gezorgd worden voor een goede ventilatie. Nog beter is en combinatie van ventilatie, geregeld schoonmaken en luchtreiniging.

Een luchtreiniger op kantoor verhoogt de luchtkwaliteit, de productiviteit en de gezondheid van werknemers.

Door de installatie van een luchtreiniger die past bij jullie kantoor en omstandigheden kan iedereen op beide oren slapen. Gezonde, gezuiverde lucht is het resultaat.

[cta id=”15406″ align=”none”]

Een uitstekende keuze voor op kantoor is bijvoorbeeld de Lux Guardian Air Platinum van Aerus, een ioniserende luchtreiniger met een uiterst geschikte capaciteit en hoge filterefficiëntie.

Want met enkel ventilatie zal er steeds een gedeelte van de ultrafijne partikels in de werkomgeving achterblijven. Met een luchtreiniger tegen fijnstof ruimt u deze deeltjes meedogenloos op.

Lees meer over hoe je de juiste luchtreiniger kan selecteren voor jouw werkruimte(s) en met welke parameters je zoal rekening dient te houden. Zo dien je bijvoorbeeld rekening te houden met het geluidsniveau van het toestel! Lees er alles over op onze pagina Stille luchtreinigers voor geluidsgevoelige situaties.

Contacteer ons gerust voor een advies op maat.

Interne hulp & hulp bij overheidsinstanties

Meent u in omstandigheden te moeten werken die niet door de beugel kunnen? Dan heeft u een aantal opties.

 • Richt u bijvoorbeeld tot de bevoegde preventiemedewerker in het bedrijf.
 • Spreek met de Ondernemingsraad of de verantwoordelijke van de Personeelsvertegenwoordiging.
 • Consulteer de bedrijfsarts om uw werkomstandigheden te bespreken.

Helpt al het bovenstaande niet of wordt u intern niet gehoord? Neem dan contact op met de bevoegde overheidsinstanties om uw probleem uitvoerig te bespreken.

Deze instanties kennen de wetgeving, zijn op de hoogte van wat kan en wat niet kan en zijn opgericht om ten dienste te staan van werknemers:

Deskundig advies luchtzuivering fijnstof printers

Wij zijn een onafhankelijke partij. We bekijken steeds de specifieke situatie, klachten en wensen. Vervolgens trachten we een aantal voorstellen op maat aan te bieden.

Contacteer ons gerust indien u vragen heeft of indien u op zoek bent naar de juiste luchtreiniger voor bij jullie op kantoor.

Andere interessante info over fijnstof