fijnstof kaart luchtvervuiling wereldwijd luchtreinigeradvies

De fijnstof kaart van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) markeert de wereldkaart op basis van fijnstof luchtvervuiling in vele gebieden en landen.

Hieruit blijkt dat vrijwel de hele wereld (92% van de wereldbevolking) vuile lucht inademt!

Meest gedetailleerde fijnstof kaart ooit

Deze fijnstof kaart werd opgesteld volgens een rekenmodel op basis van fijnstof metingen op meer dan 3000 locaties wereldwijd.

Deze studie werd vrijgegeven eind september 2016 en is de meest gedetailleerde gezondheidsstudie wat betreft luchtvervuiling in de buitenlucht sinds het bestaan van de Wereldgezondheidsorganisatie.

In samenwerking met de universiteit van Bath (Engeland) werden satellietmetingen, luchttransportmodellen en fijnstofmetingen van meer dan 3000 meetstations wereldwijd gecombineerd om tot deze fijnstof kaart te komen.

Vervuiling van binnenlucht even erg als vervuilde buitenlucht

De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er jaarlijks zo’n 3 miljoen sterfgevallen wereldwijd zijn als gevolg van blootstelling aan vervuilde buitenlucht.

De WHO merkt echter op dat vervuilde binnenlucht even dodelijk is als vervuilde buitenlucht!

Zo waren er in 2012 in totaal zo’n 6,5 miljoen stergevallen, als gevolg van vervuilde binnen- en buitenlucht gecombineerd.

Dit kwam overeen met maar liefst 11,6% van de sterfgevallen wereldwijd ten gevolge van luchtvervuiling!

Dit nieuwe rekenmodel zal ons toelaten om de enorme wereldwijde luchtvervuiling steeds beter en betrouwbaarder in te schatten.

Meer dan 6 miljoen sterfgevallen jaarlijks zijn namelijk te wijten aan vervuilde binnen- en buitenlucht, dat is 1 op 9 sterfgevallen wereldwijd.

Dr. Maria Neira (WHO directrice)

Kinderen, vrouwen en ouderen meest kwetsbaar

De studie legt tevens de nadruk op het feit dat meer en meer mensen wereldwijd het slachtoffer worden van luchtvervuiling.

De meeste landen en bevolkingsgroepen lopen namelijk steeds een hoger risico op de nadelige gevolgen van luchtvervuiling.

Dr. Flavia Bustreo merkt wel op dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen het meeste risico lopen.

Tevens zou men eigenlijk, om gezond te leven, zuivere lucht moeten ademen van bij de geboorte tot bij het sterven.

“Luchtvervuiling blijft de gezondheid treffen van de meest kwetsbare bevolkingen zoals vrouwen, kinderen en oudere volwassenen.”

“Opdat mensen gezond zouden zijn, moet men schone lucht inademen van hun eerste tot hun laatste adem.”

Dr. Bustreo (WHO assistent-directeur-generaal)

Meer informatie over de impact van bijvoorbeeld schadelijke houtrook op kwetsbaardere groepen zoals kinderen en ouderen lees je hier.

Een speciaal rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie bracht ook een duidelijk verband tussen luchtvervuiling en gezondheidsproblemen bij kinderen aan het licht.

[cta id=’15406′]

Grootste bronnen van luchtvervuiling

Deze studie is onder meer gebaseerd op metingen van fijnstof of particulate matter.

Fijnstof is lang niet het enige mogelijke vuiltje aan de lucht, maar het kan wel gebruikt worden als een belangrijke indicator van lange termijn luchtkwaliteit en gezondheidsrisico’s.

De grootste oorzaken van fijnstof zijn inefficiënte transportwijzes, verbranding van brandstof door huishoudens, afvalverbranding, energiecentrales op steenkool en industriële activiteiten.

Er zijn dus zowel mobiele bronnen (bv. uitstoot van wagens) en stationaire bronnen (bv. industriële schoorstenen van fabrieken of energiecentrales).

Ook gewone huishoudens, waar men steenkool en hout verbrandt om te koken en te verwarmen, kunnen aanzienlijk bijdragen tot de luchtvervuiling.

Niet alle luchtvervuiling valt echter te wijten aan activiteiten van de mens.

Zo zijn er bijvoorbeeld stofstormen die de luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden, vooral in regio’s dicht bij woestijnen.

Er is ook goed nieuws

Uit de bespreking hierboven blijkt dat we zelf kunnen proberen om de uitstoot van fijnstof te beperken door minder hout te verbranden in de houtkachel bijvoorbeeld of door een groenere wagen aan te kopen in de toekomst.

Aan de uitstoot van fabrieken en energiecentrales kunnen wij als particulieren echter weinig veranderen, tenzij collectief de overheid aanmanen om scherpere maatregelen te treffen wat betreft uitstoot.

Uiteraard moeten we streven naar het beperken en elimineren van de oorzaken van luchtvervuiling door fijnstof.

Echter, dit zijn langetermijndoelstellingen en deze zullen niet direct een impact hebben op onze luchtkwaliteit buitenshuis of binnenshuis.

Als particulieren kunnen we echter wél de binnenluchtkwaliteit in onze eigen woningen controleren en verbeteren.

Een fijnstof luchtreiniger kan je helpen om ten minste de binnenlucht bij je thuis te behandelen.

Heb je overlast van de kachel van houtstokende buren of verwarm je zelf met hout? Lees dan zeker ook eens de volgende pagina over luchtreinigers tegen rook van kachels en inbouwhaarden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is vervuilde binnenlucht minstens even schadelijk als vervuilde buitenlucht!

Het is daarom heel verstandig om jezelf en je naasten te beschermen met een fijnstof luchtreiniger die er toch op z’n minst voor zorgt dat je schone lucht inademt in je eigen woning.

Deze toestellen kunnen je niet alleen beschermen tegen fijnstof maar ook tegen allergieën, schimmels en andere schadelijke stoffen.

Elke situatie is verschillend, daarom is er voor ieder een persoonlijke oplossing op maat mogelijk.

Aarzel niet om het team van Luchtreinigeradvies te contacteren om je te helpen bij de keuze van een geschikte luchtreiniger voor jouw specifieke situatie.

Interactieve fijnstof kaart

Op de website van het WHO kan je de interactieve fijnstof kaart raadplegen.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van verschillende regio’s ter wereld.

Fijnstof kaart wereld:

interactieve fijnstof kaart wereld luchtreinigeradvies

Fijnstof kaart Europa:

interactieve fijnstof kaart europa luchtreinigeradvies

Fijnstof kaart Nederland:

interactieve fijnstof kaart nederland luchtreinigeradvies

Fijnstof kaart België:

interactieve fijnstof kaart belgie luchtreinigeradvies

Andere interessante info over de impact van fijnstof