fijnstof houtkachel luchtreinigeradviesFijnstof houtkachel allergrootste bron van fijnstof!

Dit blijkt uit onderzoek en rapporten van verschillende organisaties, waaronder de VMM.

Open haarden en kachels vervuilen dus nog meer dan het verkeer!

De reden ligt voor de hand: alle oudere modellen van haarden en kachels stoten heel veel fijnstof uit omwille van verouderde verbrandingstechnieken.

Alleen de meest recente modellen zijn voorzien van een naverbranding van de rookgassen wat voor een meer volledige verbranding zorgt.

Hoe vollediger de verbranding, hoe minder stofdeeltjes in de rook  – oftewel roetdeeltjes – die uiteindelijk door je schoorsteen gaan.

Hieronder vind je de beknopte versie van dit artikel in videoformaat:

Hou je niet van video en lees je liever? Lees dan hieronder de uitgebreide versie!

Europese productnormen | Fijnstof houtkachel

De Europese Commissie focust op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen bij de verwarming van woningen en commerciële ruimtes.

Een van de regelgevingen werd de Ecodesign-regeling genoemd. Deze focust specifiek op kwaliteits- en emissie-eisen van toestellen voor ruimteverwarming.

Deze regeling zorgt ervoor dat toestellen voor het verwarmen van een ruimte worden geproduceerd met aandacht voor:

 • Het milieu, en
 • De gezondheid van de mensen
[cta id=’15406′]

Ecodesign-regeling | Fijnstof houtkachel

Deze Europese verordening in kwestie bevat dus eisen en regels op het gebied van ecodesign. Deze regels zijn van toepassing op toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken.

De eisen hebben betrekking op:

 • De uitstoot van koolstofmonoxide (CO),
 • De uitstoot van stikstofoxiden,
 • De uitstoot van gasvormige organische verbindingen,
 • De uitstoot van zwevende deeltjes,
 • De productinformatie, en
 • Het energiegebruik van het toestel

Deze eisen verschillen per type toestel. De verschillende types toestellen die men onderscheidt zijn:

 • Pelletkachels,
 • Open haarden,
 • Voorzetkachels,
 • Inzetkachels,
 • Accumulatiekachels,
 • Ketels, en
 • Combinatietoestellen (ketel-kachel)

In de praktijk wordt bij nieuwe kachels en ketels de uitstoot dan beperkt door verschillende ingrepen:

 • Naverbranding van de rookgassen,
 • Betere isolatie van de verbrandingskamer,
 • Getrapt en geoptimaliseerd zuurstofvervoer

Deze verordening (Ecodesign-regeling) met eisen gaat onherroepelijk van start op 1 januari 2022.

Los van deze Europese wetgeving dienen we te melden dat de uitstoot van een kachel op hout of vaste fossiele brandstof niet enkel bepaald wordt door de kwaliteit van het toestel. De uitstoot hangt ook af van het type brandstof en de manier van stoken.

Voorzorg en preventie | Fijnstof houtkachel

Gedurende de periode vóór de lancering van deze Ecodesign-regeling (tot en met 31 december 2021) mogen de lidstaten van de EU wel nog steeds toelaten dat er enkel wordt voldaan aan de lokale nationale bepalingen en dit voor:

 • Zowel voor toestellen die in de handel worden gebracht,
 • Als voor toestellen die in gebruik worden genomen.

Elke EU-lidstaat heeft zo z’n eigen nationale regelgeving hieromtrent en zo is het ene land dan al wat strenger dan het andere…

Zo zijn er in België specifieke productnormen van toepassing sinds 2012.

Hout- en steenkoolkachels die geproduceerd en verkocht werden vóór 2012 moeten echter niet voldoen aan de Belgische productnormering. En hier knelt het schoentje dus: deze oude kachels zullen nog blijven vervuilen gedurende hun hele levensduur.

Er zijn ook landen in de EU zonder enige reglementering en zelfs in landen mét reglementering glippen de oude vervuilers uit het verleden tussen de mazen van het net. En dit ten koste van de gezondheid van ons allen…

Dit illustreert dus dat de uitstoot van fijnstof via houtverbranding pas echt aan banden wordt gelegd op Europees niveau vanaf het jaar 2022.

Oplossing binnenshuis | Fijnstof houtkachel

Aangezien er voorlopig niet moet gerekend worden op een sluitende wetgeving op Europees niveau, dien je zelf te denken aan jouw gezondheid en bescherming tegen houtkachels.

Jouw buren kunnen tijdens de wintermaanden bijvoorbeeld hout stoken en met hout verwarmen. En dit kan ernstige overlast veroorzaken. Indien dit hout nat is of indien het gaat om speciaal hout zoals hout dat reeds behandeld werd mer vernis of verf, dan kan dit extra problemen opleveren.

Hierdoor kan er stinkende houtrook in jouw slaapkamers en woning binnendringen. Dit kan gepaard gaan met prikkels in je keel en met last in jouw ogen.

In de praktijk bezorgen bepaalde buren ook veel overlast door het verbranden van tropische houtsoorten in een kachel met gebrekkige afvoer en verbranding.

Een kwalitatief luchtreinigingstoestel kan de oplossing zijn!

Meer info over geschikte luchtreinigers

Hebben jullie last van fijnstof en maak je je zorgen over de gezondheidsgevolgen van het fijnstof afkomstig van houtkachels?

Lees dan zeker onze andere gedetailleerde informatiepagina’s hieromtrent:

Contacteer Luchtreinigeradvies

Om jezelf en jouw gezin te beschermen tegen dit fijnstof, veroorzaakt door verouderde kachels en open haarden, kun je ervoor opteren om de binnenlucht in jouw woning of bedrijfsruimte te gaan reinigen.

Vraag ineens een advies op maat aan bij ons, gratis, snel en zonder verplichtingen.